mKonto pre deti mBank


Účet pre najmenších až tínedžerov. Možnosť presúvať prostriedky z mKonta na sporiace účty a späť.
K účtu až 4 sporiace účty eMax Plus, ktoré si dieťa môže samé pomenovať a sporiť si s nimi. 
Bližšie informácie si môžete prečítať na https://mbank.ehub.sk/?ehub=f8a95e3b903d4c2693be55447865a1d4 

 

 

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 0 € Áno, elektronický výpis z účtu, alebo poštou.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 20 €  na mKonto pre deti a mKonto #navlastnetriko.
Akcia prebieha v období
od 23. 2. 2022 do zriadenia 1 000 nových Účtov najdlhšie však do 30. 4. 2022.

Do Akcie sú zaradení Účastníci, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:
• Nemali zriadený Účet od 1. 1. 2020 do 22.2. 2022.
• Podajú žiadosť o zriadenie Účtu s vyplneným kódom v poli promo akcia VRECKOVE.
a uzavrú zmluvu o vedení Účtu v Dobre trvania Akcie.
• V Žiadosti potvrdia, že sa zoznámili s podmienkami spracovania osobných údajov uvedenými v informáciách o spracúvaní osobných údajov mBank .
• Na novo otvorený Účet bude pripísaná prijatá platba / platby v akejkoľvek výške v Dobe trvania akcie. Do prijatých platieb sa nezapočítavajú také, ktoré sú medzi vlastnýmiúčtami klienta v rámci mBank.
• V prípade splnenia podmienok podľa predošlého bodu má Účastník nárok na odmenu.
v rovnakej výške ako prijatá platba / platby v Dobe trvania akcie, max. však 20 €.
• Akciu nie je možné kombinovať s inými marketingovými akciami mBank.
• Každý Účastník môže túto Akciu využiť iba raz pre mKonto pre deti alebo mKonto #navlastnetriko.

 

Pre deti od narodenia až do veku 15 rokov, predložiť doklad totožnosti zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Zloženie balíka
 - 3 výbery mesačne zadarmo z ľubovoľného bankomatu na Slovensku alebo v zahraničí
 - online nastaviteľné denné limity platieb, možnosť nastavenia, koľko smie vaše dieťa míňať
 - platobná mNálepka, ktorú si môže dieťa nalepiť na telefón alebo zavesiť na kľúče
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene 0 3 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
0 MasterCard Debit, k mKontu pre deti je možné objednať si aj bezkontaktnú platobnú mNálepku MasterCard samostatne. Nie Áno, internet banking, mobil banking
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet. Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet.
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
1 € 1 € 1
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje