mKonto pre deti mBank


Účet pre najmenších až tínedžerov. Možnosť presúvať prostriedky z mKonta na sporiace účty a späť.
K účtu až 4 sporiace účty eMax Plus, ktoré si dieťa môže samé pomenovať a sporiť si s nimi. 
Bližšie informácie si môžete prečítať na https://mbank.ehub.sk/?ehub=f8a95e3b903d4c2693be55447865a1d4 

 

 

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 0 € Áno, elektronický výpis z účtu, alebo poštou.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 20 € na mKonto pre deti.
Akcia prebieha v období od 1.5. 2023 do zriadenia 3 000 nových Účtov najdlhšie však do 31. 10. 2023.

Do Akcie sú zaradení Účastníci, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:
  • Nemali zriadený Účet od 1.1.2022 do 30.4.2023.
  • Podajú žiadosť o zriadenie Účtu a uzavrú zmluvu o vedení Účtu v Dobe trvania Akcie.
  • V žiadosti potvrdia, že sa oboznámili s podmienkami spracovania osobných údajov uvedenými v informáciách o spracúvaní osobných údajov mBank.
  • Na novo otvorený Účet bude pripísaná prijatá platba / platby v akejkoľvek výške v Dobe trvania akcie. Do prijatých platieb sa nezapočítavajú také, ktoré sú medzi vlastnými účtami klienta v rámci mBank.
  • V prípade splnenia podmienok podľa predošlého bodu má Účastník nárok na odmenu v rovnakej výške ako prijatá platba / platby v Dobe trvania akcie, max. však 20 EUR.

Pre deti od narodenia až do veku 15 rokov, predložiť doklad totožnosti zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Zloženie balíka
 - 3 výbery mesačne zadarmo z ľubovoľného bankomatu na Slovensku alebo v zahraničí
- online nastaviteľné denné limity platieb, možnosť nastavenia, koľko smie vaše dieťa míňať
- dieťa získava pasívny prístup do internet bankingu a mobilnej aplikácie, môže nahliadnuť na svoje účty a realizovať bezplatné prevody peňazí medzi vlastnými účtami, z mKonta na sporiaci účet a späť.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene 0 3 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene MasterCard Debit, k mKontu pre deti je možné objednať si aj bezkontaktnú platobnú mNálepku MasterCard samostatne. Nie Áno, internet banking, mobil banking
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet. Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet.
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
1 € 1 € 1
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje