mKonto pre deti mBank


Účet pre najmenších až tínedžerov. Možnosť presúvať prostriedky z mKonta na sporiace účty a späť.

Všetky prevody zo sporiacich účtov eMAX Plus môže dieťa vykonávať bezplatne. Prevody na iné, než svoje vlast-né účty, dieťa nevykoná.

Výhodu banka poskytne aj rodičom: koľko bude mať rodič v mBank detí s mKonto pre deti, toľko si môže založiť on svojich eMax Plus so zvýhodnenou sadzbou 0,50% p.a. v pásme do 1 800 €. Rodič tak môže získať maximálne 4 takto zvýhodnené eMax Plus.

Ak majiteľ mKonto pre deti bude mať záujem o mKonto #navlastnetriko, bude potrebné ísť do banky v 15 rokoch osobne a preukázať sa občianskym preukazom. Zákonný zástupca má možnosť vykonávať v internet bankingu a mobilnej aplikácii všetky platobné operácie, dieťa má vlastný pasívny prístup , ako nahliadnutie na účty a presúvanie peňazí medzi vlastnými účtami.

Zvýhodnená úroková sadzba na sporení eMax Plus.

Kreditný zostatok do 360 € pre majiteľa účtu a kreditný zostatok do 1 800 € pre zákonného zástupcu majiteľa účtu je úročený zváhodnenou úrokovou sadzbou 0,50 % p.a.
 
Podmienky. 
  • Akcia je určená osobám mladším ako 18 rokov, ktoré sú majiteľmi účtu mKonto pre deti a zároveň majiteľmi účtu eMax Plus (majitelia účtu mKonto pre deti sú zastúpení zákonným zástupcom).
  • Účastník akcie môže vlastniť maximálne 4 účty eMaxPlus, na ktorých môže byť aktivované zvýšené úročenie, a to v prípade, že bude zákonným zástupcom 4 majiteľov účtu mKonto pre deti).

Princípom akcie je umožniť v čase trvania akcie zvýšené úročenie až u štyroch účtov eMaxPlus

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 0 € Áno, elektronický výpis z účtu, alebo poštou.

Pre deti od narodenia až do veku 15 rokov, predložiť doklad totožnosti zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Zloženie balíka

Zriadenie, vedenie a zrušenie, vrátane domáceho platobného styku,

  • odchádzajúce transakcie zadané prostredníctvom Internet bankingu,
  • prichádzajúce transakcie.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene 0 3 Neobmedzene
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
0 MasterCard Debit Nie Áno, internet banking, mobil banking
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet. Operácie v danej banke sa dajú realizovať len cez internet.
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
1 € 1 € Výber do 70 € bez poplatku, výber do 69,99 € s poplatkom 1 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje