Podnikateľské konto ČSOB


Hodnotenie
8x

Pri otvorení podnikateľského účtu do 12 mesiacov od vzniku podnikateľskej činnosti je balík služieb na 3 mesiace bez poplatku.

Ak si zároveň klient zriadi osobný Účet Pohoda alebo Účet Extra Pohoda bude maž podnikateľský účet na 6 mesiacov bez poplatku.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 0 € Áno, poštou alebo ektronicky

Predložiť oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, výpis z registra a doklad totožnosti.

Zloženie balíka

Neobmedzený počet elektronicky odoslaných platieb do ČSOB SR a ČSOB ČR, výber hotovosti v SR z bankomatov KBC Group

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene 999999 2
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
35 Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene MasterCard Business CL alebo VISA Business CL Nie

Áno, ČSOB Internetbanking 24, ČSOB SmartBanking, Moja ČSOB, ČSOB Linka 24

Mesačný poplatok za balík
7 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
3 €

50 % zľava z poplatku pri splnení podmienok: min.5 platobných operácií mesačne (platby kartou, výbery z bankomatu, elektronické platby) a mesačný obrat min. 3000 €.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
10 € 0,20 € 3 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosi v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
1 €, hotovostný vklad 3 osobou za poplatok 3 €. S poplatkom 4 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 2 € 6,00 €
Povolené prečerpanie na účte - popis

Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje