Podnikateľské konto Elektron ČSOB


Zľava 30% za zriadenie služby Business Banking Lite, 1 platobná karta + ďalšia karta so zľavou 50% z poplatku.

Pri otvorení podnikateľského účtu do 12 mesiacov od vzniku podnikateľskej činnosti je balík služieb na 3 mesiace bez poplatku, ak si zároveň klient zriadi osobný Účet Pohoda alebo Účet Extra Pohoda bude mať podnikateľský účet na 6 mesiacov bez poplatku.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 0 € Áno, elektronicky

Predložiť oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, výpis z registra a doklad totožnosti.

Zloženie balíka

1 výpis z účtu mesačne poštou alebo elektronicky, zriadenie a zmena SEPA trvalého platobného príkazu/súhlasu so SEPA inkasom.
Neobmedzený počet výberov z bankmatov ČSOB

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
50 Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene 1 ks MasterCard Business CL alebo VISA Business CL, vydanie druhej platobnej karty so zľavou 50 % za poplatok z vedenia platobnej karty.

Áno, ČSOB SmartBanking a Moja ČSOB.

Mesačný poplatok za balík
15 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
7,50 €

50 % zľava z poplatku pri splnení podmienok: min.5 platobných operácií mesačne (platby kartou, výbery z bankomatu, elektronické platby) a mesačný obrat min. 3000 €.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
10 € 0,20 € 12 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
6 €, hotovostný vklad 3 osobou za poplatok 6 €. S poplatkom 6 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 5,00 € 6,00 €
Povolené prečerpanie na účte - popis

Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje