Podnikateľské konto Komplet ČSOB


Pri otvorení podnikateľského účtu do 12 mesiacov od vzniku podnikateľskej činnosti je balík služieb na 3 mesiace bez poplatku, ak si zároveň klient zriadi osobný Účet Pohoda alebo Účet Extra Pohoda bude maž podnikateľský účet na 6 mesiacov bez poplatku.Zľava 100% za vedenie služby Business Banking Lite, zľava 50% za vedenie služby MultiCash,

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 0 € Áno, elektronicky.

Predložiť oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, výpis z registra a doklad totožnosti.

Zloženie balíka

Zriadenie a vedenie účtu sociálneho fondu a rezervného fondu, Výber z bankomatov iných bánk v SR v EUR.
Neobmedzený počet výberov z bankmatov ČSOB.

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 15 ks
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
250 ks Neobmedzene 15 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene 2 ks MasterCard Business CL alebo VISA Business CL Nie

Áno, ČSOB SmartBanking a Moja ČSOB

Mesačný poplatok za balík
60 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
30 €

50 % zľava z poplatku pri splnení podmienok: min.5 platobných operácií mesačne (platby kartou, výbery z bankomatu, elektronické platby) a mesačný obrat min. 3000 €.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
10 € 0,20 € 12 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
30 vkladov bez poplatku, ostatné s poplatkom 6 €, vklad 3. osobou 6 € 15 výberov bez poplatku, ostatné s poplatkom 6 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 5,00 € 6,00 €
Povolené prečerpanie na účte - popis

Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje