Podnikateľský účet pre živnostníkov Prima banka


Podnikateľský účet obsahuje vedenie účtu s mesačným výpisom poštou, medzinárodnú platobnú kartu Maestro, bezplatné výbery z bankomatov vlastnej banky a platby kartou u obchodníkoch.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 0 € Ano, 1 krát mesačne elektronicky, alebo poštou v rámci SR.

Fyzická osoba - podnikateľ - tuzemec: doklad totožnosti oprávnenej osoby, živnostenský list alebo inú listinu preukazujúcu oprávnenie založenia účtu na podnikateľské účely.

Fyzická osoba - podnikateľ - cudzozemec: doklad totožnosti oprávnenej osoby, výpis z obchodného registra SR

Zloženie balíka

Bezplatne transakcie platobných služieb ako prijaté úhrady,

  • odoslané príkazy na úhradu zadané elektronicky,
  • zriadenie trvalých príkazov,
  • inkasa ako aj zmena a zrušenie trvalých príkazov cez Internet banking.

Jeden bezplatný vklad v hotovosti, ak ho uskutoční klient v deň zriadenia Podnikateľského účtu.

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Debit Mastercard Push notifikácia Áno, Internet banking.
Mesačný poplatok za balík
6,90 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

100% zľava z poplatku za vedenie účtu ak priemerný denný kreditný zostatok klienta na jeho účte bol vyšší ako 20 000 €.

Priemerný denný kreditný zostatok sa určí ako podiel súčtu kreditných zostatkov na účte zrátaný za jednotlivé dni a počtu dní v kalendárnom mesiaci.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 4 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
S poplatkom 1,50 €, vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu 4 €. S poplatkom 43 €. 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 3 € 3 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
16,90 % Áno, od 300 € do 3 000 €, minimálna doba podnikania min. 12 mesiacov, zriadený bežný účet min. 6 mesiacov, ktorý klient aktívne využíva, bežný účet nie je v nepovolenom prečerpaní, klient nemá zriadené povolené prečerpanie na inom bežnom účte, prípadne nie je poskytnutý kontokorentný úver.