Prémiový balík 365.bank


Balík služieb pre samostatne zárobkovo činné osoby s ročným obratom do 1 mil. €.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 7 € Áno. mesačný výpis e-mailom alebo poštou
Predložiť oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti a doklad totožnosti.
Zloženie balíka

Progresívne úročenie od priemerného mesačného zostatku 5.000 €, EFT POS - vypracovanie individuálnej ponuk, 3 platobné karty

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
40 20 300 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
30 Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Debit MasterCard, MasterCard Gold Nie Áno, Internet banking
Mesačný poplatok za balík
40 € €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0,25 € 10 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0,20 € 0,20 € 0,25 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
10 vkladov bezplatne, ostatné s poplatkom 4 €, vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo disponent s poplatkom 5 € 3 výbery bez poplatku, ostatné s poplatkom 10 €.
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0,20 € 0 € 4 € 6 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje