Tatra Business Premium Tatra banka


Účet pre malých a stredných podnikateľov, ktorých banka vyhodnotí na základe ekonomických kritérií určených bankou, najmä pre klientov s ročným obratom do 3,3 milióna eur, respektíve s úverovou angažovanosťou do 1 milióna eur.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 0 € Áno, elektronický výpis z účtu raz mesačne, neobmedzené množstvo elektronických výpisov vo zvolenej frekvencii na e-mailovú adresu.

Živnostník
Doklady, ktoré banke predkladá fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia s trvalým pobytom na území SR, sú doklady na preukázanie svojej podnikateľskej činnosti. A to niektoré z nasledovných:

 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení,
 • výpis zo živnostenského registra (nesmie byť starší ako 6 týždňov),
 • rovnopis ohlásenia živnosti s vyznačeným doručením živnostenskému úradu.
Spoločnosť s ručením obmedzením
Doklady, ktoré spoločnosť s ručením obmedzeným predkladá banke, sú:
 • výpis z obchodného registra (nesmie byť starší ako 6 týždňov).
Akciová spoločnosť

Doklady, ktoré akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a európska akciová spoločnosť predkladá banke, sú:

 • výpis z obchodného registra (nesmie byť starší ako 6 týždňov).
Zloženie balíka
 • neobmedzené platby cez internet banking a aplikáciu Tatra banka,
 • neobmedzené platby cez Internet banking v mene CZK v prospech klientov Raiffeisenbank Česká republika,
 • neobmedzené množstvo automatizovaných transakcií,
 • debetné karty Visa Electron v ľubovoľnom počte, 
 • debetné karty MasterCard v ľubovoľnom počte, 
 • neobmedzené platby debetnou kartou doma a v zahraničí,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov Tatra banky na Slovensku a v zahraničí z bankomatov skupiny Raiffeisen Bank International AG,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov Tatra banky mobilom,
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Visa/Visa Electron, MasterCard Áno, Internet banking a DIALOG Live
Mesačný poplatok za balík
19 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 5 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0,20 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
S poplatkom 5 €, vklad treťou osobou 5 €. S poplatkom 5 € Voliteľné prečerpanie.
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 3 € 3 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Voliteľné prečerpanie.