Účet BUSINESS OPEN UniCredit


Účet pre podnikateľov a malé firmy.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 0 € Výpis zasielaný e-mailom alebo do elektronického bankovníctva
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: 100% zľava na prvých 12 mesiacov pre nvých klientov.

Predložiť oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti a doklad totožnosti.
Zloženie balíka
50 transakcií na hlavnom účte, (platí pre účty otvorenédo 31. 1. 2023) a 100 transakcií
na hlavnom účte, (platí pre účty otvorené od 1. 2. 2023).

Zriadenie a vedenie druhého účtu v mene CZK/PLN/HUF/USD/GBP/EUR bez mesačného poplatku za vedenie účtu (s mesačne generovaným výpisom zasielaným e-mailom/výpisom generovaným cez elektronické bankovníctvo).
Maximálny počet platobných kariet k účtu je 2.
Vklady hotovosti v EUR prostredníctvom bankomatov UniCredit Bank v SR na účty vedené UniCredit Bank v SR
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
30 20 Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
50 Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Visa Business Professional a Visa Business Standard. 0 Produkt internetového bankovníctva BusinessNet Professional (zriadenie a sprístupnenie búčtov), Smart Banking.
Mesačný poplatok za balík
7,00 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €
50 % zľava na 12 mesiacov od otvorenia účtu, platí pre účty otvorené do 31. 1. 2023
100 % zľava na 12 mesiacov od otvorenia účtu, platí pre účty otvorené od 1. 2. 2023
Mesačný kreditný obrat na balíkovom účte min. 800,00 EUR, platí pre účty otvorené od 1. 2. 2023
Minimálny priemerný mesačný zostatok na hlavnom eurovom účte 10 000,00 EUR, platí pre účty otvorené od 1. 2. 2023
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0,26 € 10,00 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0,26 € 0,26 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
S poplatkom 7 € S poplatkom 7 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 0 € 0
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje.