Účet BUSINESS TOP UniCredit


Účet pre podnikateľov a malé firmy.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre podnikateľov 0 € Áno, mesačne e-mailom alebo do elektronického bankovníctva.
Predložiť oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti a doklad totožnosti.
Zloženie balíka
Výpis zasielaný e-mailom alebo do elektronického bankovníctva.
Zriadenie a vedenie druhého účtu v mene CZK/PLN/HUF/USD/GBP/EUR bez mesačného poplatku za vedenie účtu (s mesačne generovaným výpisom zasielaným e-mailom/výpisom generovaným cez elektronické bankovníctvo).
Maximálny počet platobných kariet k účtu je 2.
Vklady hotovosti v EUR prostredníctvom bankomatov UniCredit Bank v SR na účty vedené UniCredit Bank v SR
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
150 50 Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
300 Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Visa Business Standard, Visa Business Professional a Visa Business Premium Produkt internetového bankovníctva BusinessNet Professional (zriadenie a sprístupnenie
účtov), Smart Banking.
Mesačný poplatok za balík
15,00 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
15,00 €
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0,26 € 10,00 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0,26 € 0,26 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
S poplatkom 4 € S poplatkom 7 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 0 € 0 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje.