Účet ŠTART UniCredit


U-šetrite zľavy a odmeny za nákup priamo na platobnej karte.
Výbery zo všetkých bankomatov doma a v zahraničí od 80 eur zadarmo.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 0 € Áno, mesačne e-mailom alebo do elektronického bankovníctva.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  Úrok 3 % p. a. na bežnom účte.
Úrok 3 % p. a. na bežnom účte sa týká balíka služieb Účet START, OPEN alebo Účet TOP otvorený do 28. 2. 2023 a platí do 30. 6. 2023 (po uplynutí tejto doby sa úroková sadzba zmení v zmysle zverejnených úrokových sadzieb pre Bežné účty).
Podmienky získania zvýhofného úroku:

  • účasťníkom Kampane bude osoba, ktorá doteraz nemala v Banke otvorený žiadny platobný účet, a počas Trvania Kampane si otvorí Účet START, Účet OPEN alebo Účet TOP do 28. 2. 2023,
  • na druhý deň po založení účtu budete mať v rámci balíka nastavenú úrokovú sadzbu na bežnom účte (pre OPEN a TOP je to vždy prvý účet s nižším číslom), platnú do 30. 6. 2023,
  • účet si môžete otvoriť v ktorejkoľvek našej pobočke alebo  online.
  • do Kampane je zaradený iba prvý založený balík služieb Účet START, Účet OPEN alebo Účet TOP Účastníka Kampane,
  • do Kampane sú zaradené aj Účty založené sprostredkovateľmi Banky.
Bonusová úroková sadzba vo výške 3% p. a. je pre vklady na Účte do výšky 4 000 eur.

Účet je určený pre fyzické osoby nepodnikateľov, rezidentov a nerezidentov, vo veku od 15 rokov.
Zloženie balíka
  • SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) a úhrady SEPA inkasom
  • Odoslané SEPA úhrady elektronicky
  • Výbery z akéhokoľvek bankomatu v SR alebo zahraničí vo výške 80,00 € a viac sú bez poplatku, do sumy 79,99 € sú výbery spopltnené z iného bankomatu vo výške 2 eura a z bankomatu v zahraničí vo výške 5  eur.
  • Platby kartou v SR a zahraničí
  • Dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Visa Standard bez cestovného poistenia ÁNO, Online Banking, mobilná aplikácia Smart Banking
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 7 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 € S poplatkom 7 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 0 € 0 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
14,00 %

ÁNO, banka poskytne úverový limit vo výške od 30 € až do výšky 6 000 €.

Podmienka je byť občanom SR a cudzincom s povolením na trvalý alebo dlhodobý pobyt v SR vo veku min. 18 rokov.