Účet ŠTART UniCredit


U-šetrite zľavy a odmeny za nákup priamo na platobnej karte.
Výbery zo všetkých bankomatov doma a v zahraničí od 80 eur zadarmo.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 0 € Áno, mesačne e-mailom alebo do elektronického bankovníctva.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: ÚČET START, OPEN A TOP s úrokovou sadzbou až 3 % p.a.  Stačí si otvoriť účet START, OPEN alebo TOP do 30. 4. 2024 a na druhý deň po založení účtu budete mať v rámci balíka nastavenú úrokovú sadzbu na bežnom účte (pre OPEN a TOP je to druhý účet s názvom SPORENIE), platnú do 30. 4. 2024.

Účet s odmenou 150 eur.
Odmena sa vzťahuje na balík služieb účtov START, OPEN alebo TOP otvorených do 30. 4. 2024 a je rozdelená do dvoch častí - odmena za aktívny účet a odmena za pravidelné investovanie.

  • Pre získanie odmeny za aktívny účet vo výške 50 eur je potrebné bez prerušenia plniť podmienku Aktívneho používania Balíka služieb, tj. uskutočnenie aspoň 3 platieb debetnou kartou vydanou k Balíku služieb v súhrnnej výške minimálne 150 eur mesačne u obchodníkov alebo na internete, a to najmenej 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov počnúc prvým mesiacom nasledujúcim po otvorení Balíka služieb.
  • Pre získanie odmeny za pravidelné investovanie vo výške 100 eur je potrebné v období 1. 3. 2024 – 30. 4. 2024 zjednať pravidelnou investíciu, pričom je treba pravidelne investovať minimálnu sumu vo výške 40 eur po dobu najmenej 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov bez prerušenia od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pravidelná investícia dohodnutá, a zároveň je treba spĺňať podmienku Aktívneho používania Balíku služieb

Účet je určený pre fyzické osoby nepodnikateľov, rezidentov a nerezidentov, vo veku od 15 rokov.
Zloženie balíka
  • SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) a úhrady SEPA inkasom
  • Odoslané SEPA úhrady elektronicky
  • Výbery z akéhokoľvek bankomatu v SR alebo zahraničí vo výške 80,00 € a viac sú bez poplatku, do sumy 79,99 € sú výbery spopltnené z iného bankomatu vo výške 2 eura a z bankomatu v zahraničí vo výške 5  eur.
  • Platby kartou v SR a zahraničí
  • Dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Visa Standard bez cestovného poistenia ÁNO, Online Banking, mobilná aplikácia Smart Banking
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 10 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 € S poplatkom 7 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 0 € 0 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
14,00 %

ÁNO, banka poskytne úverový limit vo výške od 30 € až do výšky 6 000 €.

Podmienka je byť občanom SR a cudzincom s povolením na trvalý alebo dlhodobý pobyt v SR vo veku min. 18 rokov.