Účet ŠTART UniCredit


U-šetrite zľavy a odmeny za nákup priamo na platobnej karte.
Výbery zo všetkých bankomatov doma a v zahraničí od 80 eur zadarmo.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 0 € Áno, mesačne e-mailom alebo do elektronického bankovníctva.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  ÚČET START, OPEN A TOP s úrokovou sadzbou až 3 % p.a. a s darčekom 100 eur. Platnosť kampane do 29.2.2024.
Podmienky získania benefitov:

Aktívne používanie Účtu – vykonanie minimálne 3 platieb mesačne v minimálnom celkovom objeme 100 eur realizovaných u obchodníkov či na internete (neplatí pre výbery hotovosti kartou z bankomatov a storno transakcie) prostredníctvom debetnej karty, ktorá je vydaná k Účtu
Bežný účet – akýkoľvek platobný účet v eurách (EUR) vedený v Banke, okrem sporiacich a technických účtov.
Bonusová sadzba – úroková sadzba vo výške 3% p. a. pre vklady na Účte do výšky 10 000 eur (t. j. menej ako 10 000 eur).
Darček za Aktívne používanie Účtu  – odmena vo výške 10 eur  mesačne.
Nový klient – fyzická osoba staršia než 15 rokov, ktorá nemala v minulosti s Bankou žiadny zmluvný vzťah , ale v uplynulých 12 kalendárnych mesiacoch pred začiatkom Kampane nebola majiteľom žiadneho Bežného účtu v Banke, a zároveň si v Období trvania Kampane otvorí nový účet.


UniCredit CINEMAX online 2023
Akcia trvá od 5.10.2023 do 31.12.2023

Za založenie účtu online v čase trvania akcie klient získa 12 vstupeniek do siete kín CINEMAX zadarmo.

Účet je určený pre fyzické osoby nepodnikateľov, rezidentov a nerezidentov, vo veku od 15 rokov.
Zloženie balíka
  • SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) a úhrady SEPA inkasom
  • Odoslané SEPA úhrady elektronicky
  • Výbery z akéhokoľvek bankomatu v SR alebo zahraničí vo výške 80,00 € a viac sú bez poplatku, do sumy 79,99 € sú výbery spopltnené z iného bankomatu vo výške 2 eura a z bankomatu v zahraničí vo výške 5  eur.
  • Platby kartou v SR a zahraničí
  • Dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Visa Standard bez cestovného poistenia ÁNO, Online Banking, mobilná aplikácia Smart Banking
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 10 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 € S poplatkom 7 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 0 € 0 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
14,00 %

ÁNO, banka poskytne úverový limit vo výške od 30 € až do výšky 6 000 €.

Podmienka je byť občanom SR a cudzincom s povolením na trvalý alebo dlhodobý pobyt v SR vo veku min. 18 rokov.