VÚB účet Junior VÚB


Vedenie účtu zadarmo v rámci účtu rodiča, zvýhodnené úročenie zostatku na účte.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 3 € Áno, 1x mesačne elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo osobne v pobočke banky. Zasielanie výpisu poštou je spoplatnené.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Odmena 30 eur za zriadenie VÚB Účtu s cenovým zvýhodnením pre juniorov.
Podmienky získania Benefitu:

  • Nárok na Benefit získa klient vo veku od 0 do 14 rokov  ktorému zákonný zástupca zriadi v období od 01.08.2023 do 31.12.2023 Účet v pobočke VÚB.
  • Klient ku dňu 31.07.2023 nie je majiteľom Účtu.
  • Zákonný zástupca nepožiadal o zrušenie Účtu v období 180 kalendárnych dní pred dňom zriadenia Účtu.
  • Zákonný zástupca Klienta zriadi k Účtu sporiaci účet, na ktorý bude v lehote najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci
    zriadenia Účtu pripísaný vklad vo výške minimálne 50 eur.
  • Zostatok na sporiacom účte bude k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol Účet zriadený v minimálnej výške 50 eur.

 

Pre mladých vo veku od 0 do 14 rokov.
Zloženie balíka

Všetky vklady hotovosti v pobočke,

- prvé dva výbery hotovosti z bankomatu VÚB mesačne,

- Internet banking zriadená pre zákonného zástupcu dieťaťa.

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
0 0 0 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Pre juniorov od 8 rokov debetná platobná Visa Inspire alebo Karta pre mladých Bezplatné e-mail a PUSH notifikácie o pohyboch na účte, SMS o pohyboch na účte sú spoplatnené. Áno, zriadený pre rodiča - zákonného zástupcu, Mobil banking
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 8,00 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0,22 € 0,22 € 0,22 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
5,00 € 10,00 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 1,20 € 1,20 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje