VÚB účet Junior VÚB


Vedenie účtu zadarmo v rámci účtu rodiča, zvýhodnené úročenie zostatku na účte.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 3 € Áno, 1x mesačne elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo osobne v pobočke banky. Zasielanie výpisu poštou je spoplatnené.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

Akcia: Ak má Vaše dieťa od 0 do 7 rokov získa od VÚB teraz odmenu 10 eur pri otvorení VÚB Účtu pre juniorov.
Podmienky získania Benefitu:

  • Nárok na Benefit získa klient vo veku od 0 do 7 rokov, ktorému zákonný zástupca v období od 1.10.2022 do 31.12.2022 zriadi VÚB Účet Junior v pobočke VÚB, a.s.
  • Klient ku dňu 30.9.2022 nemal vo VÚB, a.s. vedený žiadny bežný účet.

S VÚB Účtom, aplikáciou VÚB Junior banking a Kartou pre mladých môže Vaše dieťa získať odmenu až do 30 eur.

  • 10 eur netto za zriadenie VÚB Účtu pre Juniorov,
  • 10 eur netto za nainštalovanie a aktivovanie aplikácie VÚB Junior pre rodičov na mobilnom zariadení zákonného zástupcu klienta a zároveň za nainštalovanie a aktivovanie aplikácie VÚB Junior pre deti na mobilnom zariadení maloletého klienta,
  • 10 eur netto za zaúčtovanú prvú platbu u obchodníka Kartou pre mladých.

Podmienky získania Benefitu:
  • Nárok na Benefit podľa bodu a získa klient vo veku od 8 do 14 rokov (vrátane), ktorému zákonný zástupca v období od 1.10.2022 do 31.12.2022 zriadi VÚB Účet Junior v pobočke VÚB, a.s.
  • Nárok na Benefit získa Klient, ktorý splní podmienky uvedené v bode b a zároveň zákonný zástupca Klienta v období od 1.10.2022 do 31.12.2022 nainštalujea aktivuje aplikáciu VÚB Junior pre rodičov na svojom mobilnom zariadení a nainštaluje a aktivuje aplikáciu VÚB Junior pre deti na mobilnom zariadení Klienta.
  • Nárok na Benefit získa Klient, ktorý splní podmienky uvedené v bode c a zároveň, na účte Klienta bude v období od 1.10.2022 do 31.12.2022, najneskôr však do 16.1.2023 zaúčtovaná prvá platba u obchodníka Kartou pre mladých.

Pre mladých vo veku od 0 do 14 rokov.
Zloženie balíka

Všetky vklady hotovosti v pobočke,

- prvé dva výbery hotovosti z bankomatu VÚB mesačne,

- Internet banking zriadená pre zákonného zástupcu dieťaťa.

Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
0 0 0 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Pre juniorov od 8 rokov debetná platobná Visa Inspire alebo Karta pre mladých Bezplatné e-mail a PUSH notifikácie o pohyboch na účte, SMS o pohyboch na účte sú spoplatnené. Áno, zriadený pre rodiča - zákonného zástupcu, Mobil banking
Mesačný poplatok za balík
0 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 8,00 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0,22 € 0,22 € 0,22 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
2,00 € 6,00 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 1,20 € 1,20 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje