VÚB Účet pre mladých VÚB


Možnosť vyskladať si balík podľa vlastných predstáv, pričom zloženie je možné meniť podľa potrieb.
Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Pre mladých 3 € Áno, cez službu Internet banking alebo osobne v pobočke banky 1-krát mesačne zdarma, sumárny ročný výpis z účtu (1-krát ročne k 31.12 daného roka v rámci SR) zdarma.
Pre mladých vo veku od 25 do 26 rokov (až do dovŕšenia 27 rokov). Pri založení účtu predložiť doklad totožnosti.
Zloženie balíka

Klient má možnosť vybrať si jedenásť služieb z tejto ponuky:

 • debetná platobná karta Mastercard Dobrý Anjel,
 • debetná platobná karta Karta pre mladých

Maximálny počet debetných platobných kariet daného typu vydaných v rámci konta je 2 ks, pričom jeden držiteľ karty môže vlastniť z daného typu karty len 1 ks. Maximálny počet všetkých debetných platobných kariet vydaných na všetkých držiteľov v rámci konta je 5 ks

 • jednorazové online prevody,
 • vedenie sporiacich účtov v € (max. 5 ks Sporiacich účtov alebo max. 4 ks Sporiace účty a 1 ks Sporiaci účet k hypotéke ) a zasielanie výpisov z týchto účtov,
 • vedenie kartového účtu pre kreditnú kartu Flexikarta,
 • prvé 4 poplatky za výber v hotovosti z bankomatu VÚB, a.s., prvých 6 poplatkov za platbu platobnou kartou u obchodníka,
 • prvých 6 poplatkov za platbu cez trvalý príkaz,
 • automatický prevod alebo SEPA inkaso,
 • zasielanie SMS správ,
 • VISA Inspire mobil platby,VISAInspireWave2Pay.

Okrem toho si klient môže vybrať jednu službu z tejto ponuky:

 • debetná platobná karta VISA Inspire GOLD (maximálny počet platobných kariet vydaných na jedného držiteľa karty v rámci konta sú 2karty),
 • vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu MasterCardStandard,
 • vedenie kartového účtu pre revolvingovú kreditnú kartu Blue od American Express,
 • neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka,
 • platbu cez trvalý príkaz,
 • automatický prevod alebo SEPA inkaso,
 • výber hotovosti z bankomatu VÚB, a. s, pobočkové operácie (vklady a výbery, zadania, zrušenia , zmeny trvalého príkazu a inkás)
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene 4 0 0
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
6 Visa Inspire Nie Áno, Internet banking a Mobil banking
Mesačný poplatok za balík
3 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

100% zľava z poplatku za vedenie účtu -  Odmena za vernosť:

Ak je klient aktívny a aspoň 1 krát za mesiac využije službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 300 € a zároveň využije aspoň 2 z vybraných produktov banky.

Vybrané produkty banky:
- čerpané spotrebné úvery
- čerpané hypotekárne úvery
- kreditná karta, min. 1 zaúčtovaná platba u obchodníka kreditnou kartou 
- sporiaci účet a / alebo VÚB AM (Asset Management) Prémiové sporenie (súčet hodnôt zrealizovaných trvalých príkazov na ľubovoľný z uvedených produktov má byť min. 25 € mesačne) 
- priemerné denné zostatky na vkladových účtoch (v EUR a CM) a hodnota investícií do podielových fondov VÚB AM a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB je min. 4.000 €
- životné poistenie La Vita

 


Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 5,00 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
2,00 € 6,00 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0,22 € 0,30 € 1,20 € 1,20 €
Povolené prečerpanie na účte - popis
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje