Zverejnené: 29.11.2019

AEGON, d.s.s., a.s.


História spoločnosti

História AEGON poisťovne siaha až do roku 1759, kedy sa registrujú prvé začiatky poisťovacích služieb v Holandsku a začali vznikať prvé pohrebné fondy, ktoré pomáhali chudobným Holanďanom sporiť na pohreb. V roku 1844 začal bývali štátny úradník podnikať samostatne, založil Algemeen Friesche vo Frieslande a v roku 1860 spoločnosť dostala licenciu na poisťovacie služby. Bola založená spoločnosť Algemeene Friesche – životná poisťovňa, ktorá ponúkala klientom penzijnéi fondy, termínované vklady, rizikové životné poistenie, doživotné poistenie, kapitálové životné poistenie a skupinové životné poistenie.

Predchodkyňami poisťovne AEGON boli Algemeen Friesche, Eerste Nederlandsche, Groot-Noordhollandsche, Olveh a Nillmij.

K spojeniu najväčšej holandskej poisťovacej spoločnosti a banky - The Netherlands Insurance Company a Nationale Levensverzekering – Bank došlo v roku 1963.  Algemeene Friesche, ktorá poskytovala ako prvá hypotéky, Groot – Noordhollandsche a Olveh poisťovňa sa zlúčili v roku 1968. Vystupovali pod spoločným názvom  AGO. V roku 1969 vznikla spoločnosť Ennia a to spojením Nieuwe Eerste Nederlandsche a Nillmij.

Svoju činnosť AGO nasmerovala dvoma líniami, a to AGO Životné poistenie a AGO poisťovňa pre neživotné poistenie. V roku 1979 získala veľký podiel v Investičnej poisťovni Cedar Rapids v štáte Iowa.

V novembri 1983 sa spojili spoločnosti AGO a Ennia a vytvorili Aegon.

Centrála koncernu Aegon v Haagu v septembri  2002 schválila založenie pobočky na Slovensku. Žiadosť o licenciu bola Úradu pre finančný trh predložená v januári 2003 a vo februári bola otvorená konzultantská kancelária pre úspešné udomácnenie skupiny Aegon na slovenskom trhu. V júny 2003 bola spoločnosti udelená licencia a následné od septembra rozbehla spoločnosť svoju obchodnú činnosť na Slovensku. Svojím klientom ponúka produkty životného poistenia, poistenia majetku a dôchodkové sporenie.

Skupina NN Group začiatkom roka 2019 úspešne ukončila akvizíciu spoločností AEGON na Slovensku. V súvislosti s touto transakciou sa NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., k 1. 11. 2019 zlúčila s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou AEGON, d.s.s., a.s.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách