Zverejnené: 18.07.2019

AEGON Životná poisťovňa, a.s.


Základné informácie o spoločnosti:                                   

Adresa spoločnosti:     Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
IČO:     35 979 356
DIČ     202 213 4345
IČ DPH:     SK 202 213 4345
Infolinka:     0850 1234 66
Infolinka zo zahraničia:     +421 2 2066 8111
E-mail:     [email protected]

 

Tieto linky vás môžu zaujímať:

Domovská stránka spoločnosti

Zoznam pobočiek

Hlásenie poistnej udalosti

Prehľad poistení klienta

Zákaznícky servis

Poistenie majetku

Životné poistenie

 

História spoločnosti

História AEGON poisťovne siaha až do roku 1759, kedy sa registrujú prvé začiatky poisťovacích služieb v Holandsku a začali vznikať prvé pohrebné fondy, ktoré pomáhali chudobným Holanďanom sporiť na pohreb. V roku 1844 začal bývali štátny úradník podnikať samostatne, založil Algemeen Friesche vo Frieslande a v roku 1860 spoločnosť dostala licenciu na poisťovacie služby. Bola založená spoločnosť Algemeene Friesche – životná poisťovňa, ktorá ponúkala klientom penzijnéi fondy, termínované vklady, rizikové životné poistenie, doživotné poistenie, kapitálové životné poistenie a skupinové životné poistenie.

Predchodkyňami poisťovne AEGON boli Algemeen Friesche, Eerste Nederlandsche, Groot-Noordhollandsche, Olveh a Nillmij.

K spojeniu najväčšej holandskej poisťovacej spoločnosti a banky - The Netherlands Insurance Company a Nationale Levensverzekering – Bank došlo v roku 1963.  Algemeene Friesche, ktorá poskytovala ako prvá hypotéky, Groot – Noordhollandsche a Olveh poisťovňa sa zlúčili v roku 1968. Vystupovali pod spoločným názvom  AGO. V roku 1969 vznikla spoločnosť Ennia a to spojením Nieuwe Eerste Nederlandsche a Nillmij.

Svoju činnosť AGO nasmerovala dvoma líniami, a to AGO Životné poistenie a AGO poisťovňa pre neživotné poistenie. V roku 1979 získala veľký podiel v Investičnej poisťovni Cedar Rapids v štáte Iowa.

V novembri 1983 sa spojili spoločnosti AGO a Ennia a vytvorili Aegon.

Centrála koncernu Aegon v Haagu v septembri  2002 schválila založenie pobočky na Slovensku. Žiadosť o licenciu bola Úradu pre finančný trh predložená v januári 2003 a vo februári bola otvorená konzultantská kancelária pre úspešné udomácnenie skupiny Aegon na slovenskom trhu. V júny 2003 bola spoločnosti udelená licencia a následné od septembra rozbehla spoločnosť svoju obchodnú činnosť na Slovensku. Svojím klientom ponúka produkty životného poistenia, poistenia majetku a dôchodkové sporenie.

V roku 2010 bola založená ďalšia zo spoločností  AEGON, ktorá ponúka klientom poistenie majetku.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách