Zverejnené: 08.02.2021

AXA poisťovňa a. s.


Základné informácie o spoločnosti:                                            

Adresa spoločnosti:    Kollárska 6, 811 06 Bratislava
IČO:    35 968 079
Infolinka:    02 2929 2929
Infolinka zo zahraničia:    +421 2 2929 2929
E-mail:    [email protected]

 

História spoločnosti

Pod názvom AXA, poisťovňa funguje od roku 1985. História siaha do polovice 19. Storočia, kde bola spoločnosť známa pod názvom ako poisťovňa Mutuelle de l’Assurance contre l’Incendie v roku 1816. Na zahraničný obchod sa začala sústrediť poisťovňa v roku 1955. V roku 1986 sa spojila s dvoma veľkými poisťovňami La Providence a La Secours, čo nasvedčovalo o jej priebojnosti na trhu.  V roku 1989 sa spojila s Compagnie du Midi a stala sa tak druhým najväčším poisťovateľom na francúzskom trhu za UAP a zároveň vstúpila na anglicky trh.

AXA začína v deväťdesiatych rokoch ovládať nové trhy a následne skupina zakladá AXA Asset Management Europe pre riadenie správy majetku v Európe a posilňuje svoju pozíciu v Belgicku, Kanade, Austrálii, Japonsku, Hongkongu a na Novom Zélande.

V roku 1996 sa AXA zlúčila s najväčšou francúzskou poisťovňou UAP -  Union des Assurances De Paris a britskou Guardian Royal Exchange.  Na slovenskom trhu začala AXA pôsobiť od roku 2007. Je zastúpená životnou a neživotnou poisťovňou, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a  investičnou spoločnosťou.

7. februára 2020 skupina AXA oznámila, že uzavrela dohodu so skupinou UNIQA o prevzatí aktív v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. K 15. októbru 2020 skupina UNIQA Insurance Group dokončila akvizíciu spoločností AXA  na Slovensku. 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách