Zverejnené: 10.11.2015

BASLER Sachversicherung – AG


Hodnotenie
22x

Základné informácie o spoločnosti:                                  

Adresa spoločnosti:      Námestie SNP 15, 811 03 Bratislava  
Infolinka:      0800 100 555 
       0800 101 616
FAX:      +421 2 572 060 99  
E-mail      service@baslerpoistovna.sk

                                   

Tieto linky vás môžu zaujímať:

Domovská stránka spoločnosti 

Zákaznícke centrum                              

Investičné životné poistenie

Úrazové poistenie 

 

História spoločnosti

Dôvodom vzniku poisťovne bol požiar v meste Glarus. V roku 1863 v Bazileji založilo 15 švajčiarov poisťovňu, ktorá sa zamerala na poistenie škôd spôsobené požiarom. Následne v roku 1864 poisťovňa vstupuje na nemecký trh aj so zameraním na majetkové poistenie. V roku 1894 bola založená akciová spoločnosť  Securitas Versicherung v Berlíne. K založeniu dnešnej životnej poisťovne Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG v Hamburgu, ako ľudovej poisťovne Nemeckého spolku obchodníkov došlo v roku 1913.

Poisťovňa Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft sa premenovala v roku 1917 na Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs-AG a zmenila aj sídlo spoločnosti z Berlína do Bremenu. V roku 1923 bola založená dopravná poisťovňa Deutscher Ring Sachversicherungs-AG. Poisťovacie spoločnosti sa zlúčili v roku 1929 do jednej spoločnosti pod názvom Deutscher Ring. 1929 je rok zlúčenia poisťovacích spoločností do jednej poisťovacej skupiny pod spoločný názov Deutscher Ring. V roku 1936 došlo k prevzatiu väčšinového akciového podielu na spoločnosti Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs-AG prostredníctvom spoločnosti London Assurance plc.

V rokoch 1971 a 1972 boli založené spoločnosti Deutscher Ring Financial Service GmbH; za účelom predaja akcií a dôchodkových fondov (v súčasnosti sú 100%-ným vlastníkom už premenovanej spoločnosti Basler Financial Services GmbH, poisťovne Basler) a Deutscher Ring Bausparkasse AG (Stavebná sporiteľňa).

Poisťovňa  Deutscher Ring získava v roku 1986 väčšinový podiel OVB spoločnosti v oblasti poistenia a majetkového poradenstva . Dnes je poisťovňa Basler akcionárom v spoločnosti OVB Holding AG, vlastní podiel vo výške 32,57 %.

Poisťovne Basler Versicherungen a Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs-AG sa spojili a majú spoločný názov  Basler Securitas Versicherungen a sídlom v meste Bad Homburg. K spojeniu poisťovní došlo v roku 2003.

V roku 2005 Deutscher Ring – životná poisťovňa preberá spoločnosť MONEYMAXX Lebensversicherungs-AG, Düsseldorf. V tom istom roku bola založená v Bratislave  pobočka životnej poisťovne Deutscher Ring a v roku 2006 aj v Prahe.

Švajčiarska materská spoločnosť Baloise Group preberá od roku 2008 svoje nemecké dcérske poisťovne - Basler Versicherungen, Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG a Deutscher Ring Sachversicherungs-AG.

21.12.2012 -  zmena obchodného mena životnej poisťovne Deutscher Ring na nové meno Basler Lebensversicherungs-AG a rovnako zmena spoločnosti Deutscher Ring Financial Services GmbH na  Basler Financial Services GmbH.