Zverejnené: 24.06.2022

Burza


Burza je forma trhu, ktorá sa koná pravidelne na určitom mieste, v určitom čase a miesto, kde sprostredkovatelia realizujú obchody zastupiteľných tovarov, cenných papierov, devíz a valút a pod. Oficiálne obchody sa uzatvárajú v tzv. parkete (ring) a ostatné obchody v piestore burzy (kulisa). Okrem efektových obchodov sa realizujú špekulačné obchody, osobitne na burze peňažnej a burze peňažnej a burze cenných papierov. Najstaršia burza cenných papierov na svete je v Amsterdame v Holandsku. Bola založená v roku 1602 a zaoberá sa tlačenými akciami spoločnosti United East India Company v Holandsku. Najznámejšie burzy sú New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE), NASDAQ a Tokyo Stock Exchange.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách