Zverejnené: 04.02.2022

DSS 365.life, d. s. s., a.s.


Základné informácie o spoločnosti                                                                                                      

Adresa sídla spoločnosti:                  Dvořákovo nábrežie 4, 811 02, Bratislava
IČO:                  35 904 305
Infolinka:                  0850 111 666         
E-mail:                  [email protected]
   
   

Tieto linky vás môžu zaujímať

Domovská stránka spoločnosti 

Zoznam pobočiek 

On - line prístup na váš účet

 

Zoznam fondov z portálu Finančný kompas

 

Depozitár

Československá obchodná banka, a.s.

 

História spoločnosti

Pôsobnosť Poštovej banky na Slovensku je 21 rokov. V roku 1918 vzniká Poštový úrad šekový, ktorého cieľom je zastaviť odliv kapitálu do Rakúska zo vzniknutého samostatného československého štátu. Od roku 1930 Poštový úrad bol premenovaný na Poštovú sporiteľňu, ktorá  zabezpečovala bankové a obchodné činnosti, úschovu i správu súdnych a správnych depozít a tiež zabezpečovala vklady.

V decembri 1992 vznikla akciová spoločnosť Poštovej banky. Od roku 1993 Poštová banka začala svoju činnosť na základe povolenia Národnej banky Slovenska s riadením peňažných služieb na poštách a zároveň spolupracovala s bankovým systémom. Akcionármi Poštovej banky boli vtedy Slovenské telekomunikácie, Slovenská pošta a P.S.K. Viedeň.

Poštová banka, a. s. odkúpila dňa 17.5.2011 akcie spoločnosti ČSOB d. s. s. a zmenilo sa meno spoločnosti na Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a.s. K transakcii došlo na základe povolenia Národnej banky Slovenska. Poštová banka tak doplnila svoje portfólio o dôchodkové sporenie v druhom pilieri. Stopercentným akcionárom DSS Poštovej banky, d. s. s., a.s. je Poštová banka, a. s.

Dôchodková spoločnosť ČSOB d. s. s., a.s. vznikla v roku 2004 ako stopercentná dcérska spoločnosť Československej obchodnej banky.  Vznikla na základe povolenia Úradu pre finančný trh.
 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách