Zverejnené: 18.07.2019

ERGO Poisťovňa, a.s.


Základné informácie o spoločnosti:                          

Adresa spoločnosti:   Apollo Business Center II Blok D, Prievozská 4C, 821 08 Bratislava  
IČO:   35 779 012  
Infolinka:   0850 777 777 
Fax:   +421 2 2051 67 53  
Hlásenie škôd:   +421 2 2051 67 53
    0850 777 777
Asistenčná služba:   + 421 2 2051 67 53
    0850 777 777
E-mail:

  [email protected]  

 

Tieto linky vás môžu zaujímať:

Domovská stránka spoločnosti 

Hlásenie a likvidácia poistnej udalosti

Poistenie majetku

Cestovné poistenie

Investičné poistenie              

Rizikové poistenie

Úrazové poistenie

 

História spoločnosti

V januári 2013 sa zlúčili sesterské poisťovne ERGO životná poisťovňa, a.s. a VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. a vystupujú pod spoločným obchodným menom ERGO Poisťovňa, a.s. Zámerom zlúčenia bolo  upevniť pozíciu ERGO Group na Slovensku.

ERGO Poisťovňa, a.s. nadväzuje na zvyky spoločnosti VICTORIA – VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s., ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1999.

ERGO Poisťovňa, a.s. pôsobí na slovenskom, českom, rakúskom,  slovinskom, chorvátskom, maďarskom trhu a v  polovici roku 2009 vstúpila na rumunský trh.

ERGO Poisťovňa, a.s. je dcérskou spoločnosťou skupiny ERGO Group na Slovensku. Poisťovňa spolupracuje s regionálnymi partnermi ako PIONEER Investments,  Sberbank Slovensko, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách