Zverejnené: 23.05.2023

Fio banka mení cenník od 10.10.2022


Article image
Fio banka od 10.10. 2022 mení svoj cenník poplatkov. Zmeny sa budú týkať bezhotovostného  a hotovostného platobného styku a platobných kariet poskytovaných k účtu od Fio banky.

Bezhotovostný platobný styk

Jednorazové platby v prospech účtu
Banka doplnila do cenníka poplatok vo výške 10,00 eur vrátane DPH + poplatky sprostredkujúcich bánk za vyžiadanie neúplných informácií od banky prevodcu.
 
Doplnenie poznámky k príplatku za  osobné podanie príkazu alebo inštrukcie vo výške 2,00 eura: Zloženie trvalého príkazu alebo súhlasu s inkasom vykonávané pracovníkom Fio banky a.s., pobočkou zahraničnej banky v rámci procesu spojeného s presunom platobného účtu je od tohto príplatku oslobodené.

 

Hotovostný platobný styk

Poplatok za vklad hotovosti prostredníctvom účtu Fio banky vedeného v inej peňažnej inštitúcii vo výške 0,20 eur banka zrušila.
 
Poplatok za vklad / požadovaný výber v mene EUR:
  • do 50 kusov (vrátane) mincí zadarmo, predtým bolo do 100 kusov (vrátane) zadarmo,
  • nad 50 kusov mincí 5% z objemu, min. 6,00 eur, predtým bolo nad 100 kusov mincí 3% z objemu, min. 3,00 eura.
 
Výmena bankoviek a mincí v mene EUR:
  • do 20 kusov (vrátane) bez poplatku,
  • nad 20 kusov 5% z objemu, min. 6,00 eur, predtým to bolo 3% z objemu, min. 3,00 eura.
 
Banka v cenníku poplatkov zrušila poznámku k výberom z účtu:
V prípade, že medzi výberom z ľubovoľného účtu (resp. výbermi z ľubovoľných účtov) a vkladom na ľubovoľný účet (resp. vklady na ľubovoľné účty) realizovanými jednou fyzickou osobou uplynie lehota kratšia ako 90 minút, bude každý takto realizovaný vklad zaťažený poplatkom vo výške 3,00 eura.

 

Platobné karty

Banka bude mať v ponuke nové debetné platobné karty k účtu Visa, a to Visa Classic, Visa Gold a Visa Business.

Vydanie prvej karty (pre majiteľa účtu) a druhej karty pre jednu ďalšiu osobu bez ohľadu na typ karty (Visa alebo Mastercard) bude bezplatné. Vydanie druhej karty a každej ďalšej karty pre rovnakého držiteľa bude za jednorazový poplatok 3,50 eur.

Výber kartami Visa z akéhokoľvek bankomatu v SR aj v zahraničí je zdarma.

Súčasťou platobných kariet Visa Gold a Mastercard Gold a Platinum je bezplatné Cestovné poistenie Gold a bezplatné Poistenie proti zneužitiu karty vo variante Extra.
 
Banka nebude poskytovať bezkontaktné platobné nálepky Mastercard Sticker a poistenia právnej ochrany D.A.S.


 Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách