Zverejnené: 16.03.2017

Kedy a ako požiadať o dôchodok z II. piliera


Na starobný dôchodok z II. piliera budete mať nárok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek. O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Podmienky poberania dôchodku

Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z II. piliera je, že predčasný starobný dôchodok z I. piliera alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodkom z II. piliera je v sume vyššej ako 1,2 násobok sumy životného minima.

O dôchodok z II. piliera môžete požiadať v Sociálnej poisťovni alebo vo svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Ak chcete žiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni.

Následne vám Sociálna poisťovňa zašle poštou alebo elektronicky (formu zaslania si zvolíte pri žiadaní o dôchodok) ponukový list s ponukami dôchodkov. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a bude vyznačená v ponukovom liste.

Ak si vyberiete jednu z ponúk, kontaktujte príslušnú poisťovňu (a/alebo DSS). Kontaktné údaje nájdete v ponukovom liste.

Ak si z predložených ponúk počas ich platnosti nevyberiete ani jednu, o dôchodok môžete bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách