Zverejnené: 28.08.2023

mBanka mení cenník od 1.9.2023


Article image
Od 1. septembra 2023 banka upravuje výšku poplatku za predčasné splatenie úveru.

Hypotéky

Predčasné splatenie úveru na podnet klienta s variabilnou sadzbou alebo fixnou sadzbou počas obdobia fixácie bude za poplatok:
  • zadarmo pri predčasnom splatení istiny úveru do výšky 30 % počas kalendárneho roka
  • max. do výšky 1 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 30 % istiny v kalendárnom roku
Vzťahuje sa na všetky Zmluvy o mHypotéke uzatvorené po 15. 4. 2009. Netýka sa zmlúv uzatvorených do 15. 4. 2009. Predčasné splatenie nemá vplyv na fixačné obdobie. Výpočet celkovej predčasnej splátky v % počas kalendárneho roka je vykonaný zo súčtu všetkých predčasných splátok za dané obdobie.

Predtým to bolo:
  • zadarmo pri predčasnom splatení úveru do výšky 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky
  • max. do výšky 1 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky
Vzťahuje sa na všetky Zmluvy o mHypotéke uzatvorené po 15. 4. 2009. Netýka sa zmlúv uzatvorených do 15. 4. 2009. Predčasné splatenie nemá vplyv na fixačné obdobie. Výpočet celkovej predčasnej splátky v % počas 12 mesiacov je vykonaný zo súčtu všetkých predčasných splátok za obdobie 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky v pomere k celkovej výške istiny mHypotéky.

Porovnať všetky úvery môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách