Zverejnené: 02.03.2020

OTP Banka mení svoj cenník od 1.8.2018


Article image

OTP banka od 1.8.2018 pri úverových produktoch ruší poplatok za vystavenie súhlasu so zriadením záložného práva v prospech inej banky na druhom mieste a nečerpanie úveru a zavádza nový poplatok za ďalšie čerpanie úveru a za manuálne rozhodovanie žiadosti o úver. 

Úverové produkty pre obyvateľstvo

Banka zrušila poplatky pri:

otp HYPO úver,  otp REFINANC úver,  otp AMERICKÁ hypotéka

Vystavenie súhlasu so zriadením záložného práva v prospech inej banky na druhom mieste v poradí (okrem ŠFRB) a vzdanie sa záložného práva (poplatok nebude účtovaný ak vystavenie súhlasu bude vyhotovené v súvislosti s predčasným splatením úveru pri výročí fixácie úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby, ak ide o variabilnú úrokovú sadzbu)   za poplatok 33 € 

otp EXPRES úver,  otp REFINANC expres
otp HYPO úver,  otp REFINANC úver,  otp AMERICKÁ hypotéka

Nečerpanie, resp. nedočerpanie úveru za poplatok 3% z nečerpanej, resp. nedočerpanej čiastky úveru, max. 200,00 €

 

Banka zaradila do cenníka poplatky pri:

otp HYPO úver,  otp REFINANC úver,  otp AMERICKÁ hypotéka

Poplatok za druhé a ďalšie čerpanie úveru za poplatok 10 €

otp EXPRES úver, otp REFINANC expres
otp HYPO úver,  otp REFINANC úver,  otp AMERICKÁ hypotéka

Manuálne rozhodovanie vrátanie profilovania žiadosti o úver za poplatok 105 €

 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách