Zverejnené: 01.03.2022

Poštová banka mení svoj cenník od 1.5.2022


Article image
Poštová banka pristúpila od 1.5.2022 k zmene svojho cenníka. Zmeny sa budú týkať platobných služieb,

Elektronické bankovníctvo

Služba SMS info bude za poplatok 1,50 eur, predtým bol poplatok 1,00 eur.

Platobné služby

Hotovostné platobné služby - pobočka 365.bank / PFS
 • Vklad v hotovosti bude za poplatok 1,00 eur.
 • Vklad v hotovosti inou osobou, ako je majiteľ účtu alebo disponent (poplatok je vyberaný v hotovosti od vkladateľa) bude za poplatok 5,00 eur.
 • Spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet v EUR od 51 ks bude za poplatok 0,10 eur/10 ks (aj začatých), min. 5,00 eur.
 • Výber hotovosti na Obchodnom mieste bude za poplatok 6,00 eur.
 • Výplata šekovej poukážky bude za poplatok 0,00 eur
 • Spracovanie bankoviek a mincí pri ich výmene za iné nominálne hodnoty v EUR od 51 kusov (základom je vyšší počet predložených alebo prijatých bankoviek a mincí) bude  za poplatok 5,00 eur/100 ks (aj začatých).

Hotovostné platobné služby - pošta
 • Vklad v hotovosti bude za poplatok 1,00 eur*.
 • Vklad v hotovosti inou osobou, ako je majiteľ účtu alebo disponent (poplatok je vyberaný v hotovosti od vkladateľa) bude za poplatok 4,60 eur*.
 • Výber hotovosti na Obchodnom miestebude bude za poplatok 4,60 eur*.
 • Výber hotovosti z účtu – služba Výplata poštovým doručovateľom – platí pre UŽITOČNÝ ÚČET SENIOR bude za poplatok 1,40 eur*.
 • Výplata šekovej poukážky bude  za poplatok 0,00 eur*.
* Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,40 eur.

Predtým boli poplatky:
 • Vklad v hotovosti* 1,00 eur.
 • Vklad v hotovosti inou osobou, ako je majiteľ účtu alebo disponent (poplatok je vyberaný v hotovosti od vkladateľa)* 5,00 eur.
 • Spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet v EUR od 51 ks 0,10 €/10 ks (aj začatých), min. 5,00 eur. Výber hotovosti na Obchodnom mieste* 6,00 eur.
 • Výber hotovosti na Obchodnom mieste* - platí pre UŽITOČNÝ ÚČET SENIOR 5,00 eur.
 • Výber hotovosti z účtu – služba Výplata poštovým doručovateľom – platí pre UŽITOČNÝ ÚČET SENIOR 1,30 eur Výplata šekovej poukážky* 0,00 eur.
 • Spracovanie bankoviek a mincí pri ich výmene za iné nominálne hodnoty v EUR od 51 kusov (základom je vyšší počet predložených alebo prijatých bankoviek a mincí) 5,00 eur/100 ks (aj začatých) PLATOBNÉ SLUŽBY.

* Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,30 eur.
 
Platby v rámci SEPA krajín
Príkaz na úhradu:
 • na pobočke 365 bank, PFS bude za poplatok  6,00 eur,
 • na pošte bude za poplatok  4,60 eur*,
 • elektronicky bude za poplatok  0,00 eur, 
 • cez infolinku bude za poplatok  3,00 eur.
Zrýchlený príkaz na úhradu do inej banky:
 • na pobočke 365 bank, PFS bude za poplatok  20,00 eur,
 • na pošte bude za poplatok 20,00 eur*,
 • elektronicky bude za poplatok 10,00 eur. 
 Zriadenie, zrušenie trvalého príkazu na úhradu a zriadenie, zmena, zrušenie povolenia na inkaso:
 • na pobočke 365 bank, PFS bude za poplatok  0,00 eur,
 • na pošte bude za poplatok 0,00 eur*,
 • elektronicky bude za poplatok  0,00 eur, 
 • cez infolinku bude za poplatok  0,00 eur.
Zmena trvalého príkazu na úhradu:
 • na pobočke 365 bank, PFS bude za poplatok 6,00 eur,
 • na pošte bude za poplatok  4,60 eur*,
 • elektronicky bude za poplatok  0,00 eur, 
 • cez infolinku bude za poplatok  3,00 eur.
 
Predtým boli poplatky:

Príkaz na úhradu
 • na obchodnom miesto bude 5,00 eur*,
 • elektronicky 0,00 eur,
 • Infolinka 1,50 eur.
Príkaz na úhradu - platí pre UŽITOČNÝ ÚČET SENIOR :
 • na obchodnom miesto 5,00 eur,*
 • elektronicky 0,00 eur ,
 • Infolinka 1,50 eur. 
Zrýchlený príkaz na úhradu do inej banky:
 • na obchodnom miesto 20,00 eur*,
 • elektronicky 10,00 eur,
 • Infolinka 1,50 eur.
 Zriadenie, zrušenie trvalého príkazu na úhradu a zriadenie, zmena, zrušenie povolenia na inkaso:
 • na obchodnom miesto 0,00 eur*,
 • elektronicky 0,00 eur,
Zmena trvalého príkazu na úhradu:
 • na obchodnom miesto 6,00 eur*,
 • elektronicky 0,00 eur,
 • Infolinka 0,00 eur .
Zmena trvalého príkazu na úhradu – platí pre UŽITOČNÝ ÚČET SENIOR:
 • na obchodnom miesto 5,00 eur*,
 • elektronicky 0,00 eur,
 • Infolinka 0,00 eur. 
* Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,30 €.
 
Príkazy na úhradu mimo SEPA krajín
Cezhraničný príkaz na úhradu spĺňajúci podmienky SEPA úhrady na obchodnom mieste  bude za poplatok 4,60 eur*, predtým bol poplatok 6,00 eur.
* Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,40 eur, predtým to bolo +  1,30 eur.
 

Vkladové produkty

SPORENIA A TERMÍNOVANÉ VKLADY (hotovostný výber*/bezhotovostný prevod*/zrušenie produktu)
DOBRÉ SPORENIE REZERVA v EUR (bezhotovostný prevod/zrušenie produktu)
 • na pobočke 365 bank/PFS bude s poplatkom  0,00 eur,
 • na pošte bude s poplatkom a 0,00 eur*.
DOBRÉ SPORENIE REZERVA v EUR (hotovostný výber)
 • na pobočke 365 bank/PFS bude s poplatkom  6,00 eur,
 • na pošte bude s poplatkom  4,60 eur*.
DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE v EUR
 • na pobočke 365 bank/PFS bude s poplatkom  2,5 % z vyberanej sumy,
 • na pošte bude s poplatkom 5 % z vyberanej sumy*.
DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE v EUR s viazanosťou 15 rokov
 • na pobočke 365 bank/PFS  bude s poplatkom 5,00 % z vyberanej sumy,
 • na pošta bude s poplatkom 5,00 % z vyberanej sumy*.
UŽITOČNÉ SPORENIE (mimo dňa ukončenia Viazanosti)
 • na pobočke 365 bank/PFS bude s poplatkom 6,00 eur,
 • na pošte bude s poplatkom  4,60 eur*.
TERMÍNOVANÝ VKLAD v EUR (mimo Dňa obnovy)
 • na pobočke 365 bank/PFS  a poštes Strata nároku na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie viazanosti strata nároku na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie viazanosti*

TERMÍNOVANÝ VKLAD v EUR (v Deň obnovy)
 • na pobočke 365 bank/PFS  bude za poplatok 0,00 eur,
 • na pošte bude za poplatok 0,00 eur.
* Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,40 eur.
 
Predtým boli poplatky:
DOBRÉ SPORENIE REZERVA v EUR (bezhotovostný prevod*/zrušenie produktu) 0,00 eur.
DOBRÉ SPORENIE REZERVA v EUR (hotovostný výber)* 6,00 eur.
DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE v EUR* 2,5 % z vyberanej sumy.
DOBRÉ SPORENIE ISTOTA NA VZDELANIE v EUR s viazanosťou 15 rokov* 5 % z vyberanej sumy. UŽITOČNÉ SPORENIE (mimo dňa ukončenia Viazanosti)* 6,00 eur.
TERMÍNOVANÝ VKLAD v EUR (mimo Dňa obnovy)* strata nároku na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie viazanosti.
TERMÍNOVANÝ VKLAD v EUR (v Deň obnovy)* 0,00 eur.
* Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,30 eur.


 Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách