HC


Zverejnené: 28.08.2023

Poštova banka mení svoj cenník od 1.9.2023


Article image

Poštová banka od 1. septembra 2023 upravuje poplatok za predčasné splatenie spotrebiteľského úveru.

Spotrebiteľské úvery

Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti
Poplatok za predčasné splatenie úveru bude vo výške skutočných nákladov priamo súvisiacich so žiadosťou o predčasné splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti:

 
  • max. 1% z predčasne platenej sumy spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok,
  • max. 0,50% z predčasne splatenej sumy spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak toto obdobie nepresahuje jeden rok.

Nevzťahuje sa na prípady, keď suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur.

Predtým bolo predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bez poplatku.


Porovnať všetky pôžičky môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách