Zverejnené: 29.04.2022

Prima banka mení svoj cenník od 1.7.2022


Article image
Prima banka od 1. júla 2022 upravuje svoj cenník poplatkov. Zmeny sa budú týkať hotovostných a bezhotovostných služieb, depozitných produktov, platobných kariet, úverov a poskytovania odmeny za platby kartou, výpisov k depozitným produktom, debetných kariet. Zmenám sa nevyhnú ani úverové produkty, kde sa zvyšuje poplatok za vklad hotovosti na úverový účet a zmien podmienok úveru.
 


Depozitné produkty - Bežné účty

Osobný účet

Odmena za platby platobnou kartou/mobilom bude 0,30%/0,50% zo súčtu platieb.

Vo výške 0,50% zo súčtu platieb realizovaných mobilom prostredníctvom služieb Google Pay, Apple Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay a vo výške 0,30% zo súčtu platieb kartou (platby kartou, ktoré neboli realizované mobilom). Suma Odmeny za platby platobnou kartou/mobilom je poskytnutá zo zúčtovaných platieb z Osobného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok - Prima banka Slovensko, a.s., maximálne však do výšky mesačného poplatku za vedenie Osobného účtu.  

Odmena za zostatok na účte - vo výške mesačného poplatku za vedenie účtu, ak bol priemerný denný kreditný zostatok klienta na účte vyšší ako 15 000 eur.

Predtým bola odmena 0,50% zo súčtu platieb zúčtovaných z účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok - Prima banka Slovensko, a. s., maximálne do výšky mesačného poplatku za vedenie Osobného účtu. Odmena za zostatok na účte - vo výške mesačného poplatku za vedenie účtu, ak bol priemerný denný kreditný zostatok klienta na účte vyšší ako 10 000 eur.


Depozitné produkty - Výpisy z účtu

Výpis z účtu zaslaný poštou v rámci SR za poplatok 2,00 eur, predtým1,50 eur.

Mimoriadny výpis z účtu (mimo klientom zvolenej frekvencie alebo na požiadanie klienta) - v pobočke za poplatok 10,00 eur, predtým 6,70 eur.

Kópia výpisu z účtu v pobočke za poplatok 10,00 eur, predtým 6,70 eur.


Depozitné produkty - Ostatné poplatky

Vinkulácia prostriedkov/Zmena podmienok vinkulácie bude za poplatok 150,00 eur, predtým bol poplatok 70,00 eur.
Vystavenie potvrdenia súvisiaceho s bežným účtom, termínovaným vkladom, vkladovým účtom, vkladnou knižkou, so zrealizovanou úhradou bude za poplatok 10,00 eur, predtým bol poplatok 6,00 eur.

 

Debetné platobné karty

Mastercard Standard
Mesačný poplatok za platobnú kartu bude 2,00 eur, predtým bol poplatok 1,50 eur.

Mastercard Gold
Mesačný poplatok za platobnú kartu bude 4,00 eur, predtým bol poplatok 3,50 eur.
 
Debit Mastercard, Mastercard Standard, Mastercard Gold
Poplatok za spracovanie platby za stávkovanie, lotériu a hazardné hry bude vo výške 2,00 eur, predtým bol poplatok 1,50 eur.

 
Úverové produkty

Pôžička, Hypotéka

Vklad v hotovosti na úverový účet bude za poplatok 5,00 eur, predtým bol poplatok vo výške 4,00 eur.

Pôžička
Žiadosť o zmenu podmienok úveru bude za poplatok 50,00 eur, predtým 40,00eur.

Hypotéka
Žiadosť o zmenu podmienok úveru bude za poplatok 150,00 eur, predtým 100,00 eur.

 

Platobné služby hotovostné

Vklad v hotovosti oprávnenou osobou bude za poplatok 2,00 eur, predtým 1,50 eur.

Vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo oprávnená osoba za poplatok 5,00 eur, predtým 4,00 eur.

Poplatok za hotovostný vklad nad 5 000,00 eur za deň za poplatok 0,20% z celej sumy vkladu, predtým 0,10% z celej sumy vkladu.

Výber v hotovosti za poplatok 5,00 eur, predtým 4,00 eur.

Poplatok za hotovostný výber nad 5 000,00 eur za deň za poplatok 0,20% z celej sumy vkladu, predtým 0,10% z celej sumy vkladu.


Pokladničné služby

Spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene nad 40 ks, bude za poplatok 5,00 eur za každých začatých 40 ks mincí, pričom prvých 40 ks mincí je bez poplatku, v rámci kalendárneho dňa na klienta, predtým 4,00 eur za každých začatých 40 ks mincí, pričom prvých 40 ks mincí je bez poplatku, v rámci kalendárneho dňa na klienta.

Platobné služby bezhotovostné

Príkaz na úhradu (vrátane príkazu na úhradu v rámci banky) na pobočke bude za poplatok 5,00 eur, predtým 4,00 eur.

Zmena / Zrušenie trvalého príkazu/inkasa na pobočke bude za poplatok 5,00 eur, predtým 4,00 eur.

Oznámenie o nevykonanej úhrade zaslané poštou bude za poplatok 2,00 eur, predtým 1,50 eur.

 
Platobné služby bezhotovostné cezhraničné

Oznámenie o nevykonanej úhrade zaslané poštou bude za poplatok 2,00 eur, predtým 1,50 eur.

Ostatné služby

Potvrdenia a súhlasy k úverom vydané bankou na klientovu žiadosť bude za poplatok 30,00 eur, predtým 25,00 eur.

Pribudol poplatok vo výške 30,00 eur za Vystavenie súhlasu a zrealizovanie zmeny poistenia nehnuteľnosti, ktorá je zabezpečením k poskytnutej Hypotéke.

Ostatné potvrdenia budú za poplatok 10,00 eur + DPH (Cena vrátane DPH: 12,00 eur), predtým to bolo za 5,00 eur + DPH (Cena vrátane DPH: 6,00 eur).

Informácia na žiadosť tretích osôb bude za poplatok 30,00 eur + DPH (Cena vrátane DPH: 36,00 eur) za každú, aj negatívnu správu, predtým 20,00 eur + DPH (Cena vrátane DPH: 24,00 eur) za každú, aj negatívnu správu.


Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách