Zverejnené: 18.07.2019

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.


Základné informácie o spoločnosti

Adresa sídla spoločnosti:   Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO:   316 213 17
E-mail:   [email protected]
Infolinka:   02/5960 2222
FAX:   02 / 5960 3828, 02 / 5960 3848

Domovská stránka spoločnosti

https://www.penzijna.sk/

História spoločnosti

Vznik Prvej penzijnej sa datuje k 1. decembru 1994. Spoločnosť svoju činnosť   začala na slovenskom trhu od 1. januára  1995. Radí sa  medzi správcovské spoločnosti s najdlhším pôsobením na slovenskom trhu. Je dcérskou spoločnosťou Poštovej banky.  V roku 1918 vzniká Poštový úrad šekový, ktorého cieľom je zastaviť odliv kapitálu do Rakúska zo vzniknutého samostatného československého štátu. Od roku 1930 Poštový úrad bol premenovaný na Poštovú sporiteľňu, ktorá  zabezpečovala bankové a obchodné činnosti, úschovu i správu súdnych a správnych depozít a tiež zabezpečovala vklady.

V roku 1948 zaznamenala Poštová sporiteľňa veľký rozvoj, ktorý trval iba veľmi krátko. Činnosť Poštovej sporiteľne bola v roku 1950 zastavená a všetok jej majetok, záväzky aj práva prebrala Štátna sporiteľňa a Štátna banka československá.

V decembri 1992 vznikla akciová spoločnosť Poštovej banky. Od roku 1993 Poštová banka začala svoju činnosť na základe povolenia Národnej banky Slovenska s riadením peňažných služieb na poštách a zároveň spolupracovala s bankovým systémom. Akcionármi Poštovej banky boli vtedy Slovenské telekomunikácie, Slovenská pošta a P.S.K. Viedeň. Poštová banka v decembri 2003 nadobudla viac ako polovičný majetkový podiel v  spoločnosti Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti a v máji 2008 kúpila Poštová banka sto percentný podiel akcií v Poisťovni Tatra. Dnes ju poznáme pod názvom Poisťovňa Poštovej banky



Užitočné články

Odborníci Finančného kompasu v médiách