Zverejnené: 03.02.2022

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.


Základné informácie o správcovskej spoločnosti

Adresa sídla spoločnosti: Dvořákovo nábrežie 4  811 02 Bratislava
IČO: 31621317
IČ DPH SK7020000680 podľa §4b
Kód banky: 6500
BIC/SWIFT POBNSKBA
Infolinka zo SR 02/5960 2222
Infolinka zo zahraničia: +421 (2) 59 60 53 65
Nonstop linka:  +421 2 68 28 57 77
E-mail: [email protected]

História

Vznik Prvej penzijnej sa datuje k 1. decembru 1994. Spoločnosť svoju činnosť   začala na slovenskom trhu od 1. januára  1995. Radí sa  medzi správcovské spoločnosti s najdlhším pôsobením na slovenskom trhu. Je dcérskou spoločnosťou Poštovej banky.  V roku 1918 vzniká Poštový úrad šekový, ktorého cieľom je zastaviť odliv kapitálu do Rakúska zo vzniknutého samostatného československého štátu. Od roku 1930 Poštový úrad bol premenovaný na Poštovú sporiteľňu, ktorá  zabezpečovala bankové a obchodné činnosti, úschovu i správu súdnych a správnych depozít a tiež zabezpečovala vklady.

V roku 1948 zaznamenala Poštová sporiteľňa veľký rozvoj, ktorý trval iba veľmi krátko. Činnosť Poštovej sporiteľne bola v roku 1950 zastavená a všetok jej majetok, záväzky aj práva prebrala Štátna sporiteľňa a Štátna banka československá.

V decembri 1992 vznikla akciová spoločnosť Poštovej banky. Od roku 1993 Poštová banka začala svoju činnosť na základe povolenia Národnej banky Slovenska s riadením peňažných služieb na poštách a zároveň spolupracovala s bankovým systémom. Akcionármi Poštovej banky boli vtedy Slovenské telekomunikácie, Slovenská pošta a P.S.K. Viedeň. Poštová banka v decembri 2003 nadobudla viac ako polovičný majetkový podiel v  spoločnosti Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti a v máji 2008 kúpila Poštová banka sto percentný podiel akcií v Poisťovni Tatra.

Súčasnosť

Formou rebrandingu sa v roku 2021 pri zmene "matky" v spoločnosti, zmenila aj Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky na 365.invest.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách