Zverejnené: 18.07.2019

Sberbank Slovensko, a. s.


História banky

Od roku 1991 začínala na Slovensku pôsobiť Ľudová banka, a. s. Bol to prvý peňažný ústav  s väčšinovým zahraničným kapitálom. Rozhodujúcim akcionárom banky bola rakúska spoločnosť Volksbank International AG (VBI).

Obchodný názov banky sa od 1. novembra  2007 zmenil na VOLKSBANK Slovensko, a. s. a tým sa po šestnástich rokoch pôsobenia stala súčasťou silnej finančnej skupiny Volksbank AG so sídlom v Rakúsku.

Ruská banka Sberbank, ktorá je najväčšou v Rusku, kupuje  východoeurópsku skupinu rakúskej Österreichische Volksbanken, preberá skupinu Volksbank International AG, ktorej súčasťou je aj Volksbank Slovensko.  Vo februári 2012 sa jej činnosť završuje.

Obchodný názov banka zmenila na Sberbank Slovensko, a. s od 15. Februára 2013.

Sberbank bola najväčšia banka v Rusku, ktorá vlastnila približne 27% celkových ruských bankových aktív. Jej zakladateľom a hlavným akcionárom banky bola ruská centrálna banka Bank of Russia.

Spoločnosť Sberbanky bola založená v roku 1988 v rámci reorganizácie sovietskeho bankovníctva. Čiastočne sprivatizovaná a premenovaná na akciovú spoločnosť bola v roku 1991. Zameriavala sa na vklady od drobných vkladateľov a vlastnila 50 percent ruských štátnych dlhopisov. V roku 1998 po ruskej finančnej kríze banka sa začala zameriavať na firemnú klientelu, hlavne na ťažobné spoločnosti a ustúpila od investícií do štátnych dlhopisov.

Dňom 1. 8. 2017 došlo k zlúčeniu Sberbank Slovensko, a.s. s Prima bankou Slovensko, a.s., ktorá sa stala právnym nástupcom Sberbank Slovensko a prešli na ňu všetky zmluvné vzťahy.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách