Zverejnené: 03.11.2023

Slovenská sporiteľňa mení svoj cenník od 1.1.2024


Article image
Slovenská sporiteľňa od 1.1.2024 mení svoje poplatky a upravuje výšku zľavy z poplatku za vedenie účtu. Zmeny sa dotknú bezhotovostných operácií, platobných kariet, úverov na bývanie, kde sa bude meniť výška poplatku za poskytnutie úveru. Banka upravila poplatky aj pri investičných službách a bezpečnostných schránkach.

Osobné a bežné účty

SPACE účet X
Banka nebude poskytovať otváranie nových SPACE účtov X. Existujúce môžu ich majitelia naďalej využívať.
Mení sa výška zľavy z Poplatku za vedenie účtu spojenú s programom Moja odmena z pôvodnej zľavy 100 % na 50 %. Podmienky pre dosiahnutie zľavy sa nemenia.

Účet
Banka upravuje názov poplatku Zmena nakladania s Účtom na Zmeny na Účte. Výška poplatku ostáva nezmenená
Za SMS služby Extra si po novom klient zaplatí 3,50 eur, pôvodne to bolo 2,50 eur.

Platobné služby

Bezhotovostné operácie
Poplatok za Realizáciu trvalého Platobného príkazu na úhradu a Platobného príkazu na Inkaso (pri Inkase strana platiteľa aj príjemcu) bude vo výške  0,22 eur, pôvodne to bolo 0,20 eur.
Poplatok za Realizácia jednorazového Platobného príkazu na úhradu/Prevodu FIT 2.0 v EUR z  Účtu a Účtu sporenia realizovaný cez Elektronické služby bude vo výške  0,22 eur, pôvodne to bolo 0,20 eur.
Poplatok za Okamžitú platbu bude vo výške  0,22 eur, pôvodne to bolo 0,20 eur.
Poplatok za Prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA (prevody do bánk nedosiahnuteľných pre SEPA prevody) realizovaný cez Elektronické služby bude vo výške  0,22 eur, pôvodne to bolo 0,20 eur.
Pre majiteľov SPACE účtov a SPACE účtov X sa nič nemení, tieto služby majú zahrnuté v cene účtu

Poplatok za Prevod v CZK do ČSAS, a.s. realizovaný cez Elektronické služby bude vo výške  0,22 eur, pôvodne to bolo 0,20 eur.

Platobné karty

Od nového roka sa mení poplatok za Spracovanie transakcií v inej mene ako EUR pri debetných i kreditných kartách na 2 % z transakcie, max. 5,00 eur za transakciu, pôvodne to bolo max. 3,00 eura za transakciu.

Úvery na bývanie

Banka v cenníku dopĺňa informáciu, ktorá vyplýva zo zmeny zákona o úveroch na bývanie: Dlžník môže uhradiť mimoriadnu splátku bezodplatne jedenkrát každý kalendárny mesiac, ak celkový objem týchto mimoriadnych splátok nepresiahne 30 % výšky istiny úveru počas kalendárneho roka. Uvedená možnosť sa týka mimoriadnych splátok realizovaných po 1. septembri 2023.

Mení sa minimálny Poplatok za poskytnutie Úveru na 400,00 eur, z pôvodných 300,00 eur.

Pri predložení  energetického certifikátu k financovanej nehnuteľnosti banka poskytne klientom 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie úveru.

Investovanie

Banka zavádza poplatky k službe Držiteľský účet – slovenské cenné papiere:
  • Poplatok za vedenie slovenských cenných papierov na Držiteľskom účte Banky so sadzbou 0,20 %.*
  • Poplatok za vedenie akcií jednoduchej spoločnosti na akcie ročne so sadzbou 30,00 eur.**
 
V časti Uloženie zlatých odliatkov sa mení poplatok za Priemernú hmotnosť uložených zlatých odliatkov v kalendárnom mesiaci (v gramoch) na (Hmotnosť v gramoch/1000) x 30,00 eur, min. 3,00 eura, max. 50,00 eur,  pôvodne to bolo (Hmotnosť v gramoch/1000) x 15,00 eur, min. 3,00 eura, max. 30,00 eur).

* Základom na výpočet Poplatku je priemerná denná výška hodnoty portfólia cenných papierov počítaná z menovitej hodnoty dlhových cenných papierov a trhovej hodnoty ostatných cenných papierov (napr. akcie). Trhová hodnota akcií ostatných cenných papierov sa určuje na základe posledného kurzu uverejneného burzou cenných papierov, ak tento nie je známy, potom sa na výpočet Poplatku použije menovitá hodnota akcií. Poplatok je splatný 2-krát ročne, vždy k 15.1. a 15.7. kalendárneho roka, a to za predchádzajúcu časť kalendárneho roka alebo ku dňu zrušenia Účtu majiteľa CP, ak bol zrušený počas kalendárneho roka.

** Poplatok sa platí bez ohľadu na množstvo, menovitú hodnotu a trhovú hodnotu akcií jednoduchej spoločnosti na akcie. Poplatok je splatný v dvoch častiach, každá vo výške 15 €, vždy k 15.1. a 15.7. kalendárneho roka, a to za predchádzajúcu časť kalendárneho roka alebo ku dňu zrušenia Účtu majiteľa Cenných papierov, ak bol zrušený počas kalendárneho roka.

Ostatné služby

Mení sa mesačný poplatok za bezpečnostné schránky, a to:
  • do 25 000 cm3 (vrátane) na sumu 20,83 eur + DPH, cena vrátane DPH je 25,00 eur, pôvodne to bolo 17,50 eur + DPH, cena vrátane DPH je 21,00 eur,
  • od 25 001 cm3 (vrátane) na sumu 25,00 eur + DPH, cena vrátane DPH je 30,00 eur, pôvodne to bolo 21,67 eur + DPH, cena vrátane DPH je 26,00 eur.
 
Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách