Zverejnené: 15.12.2021

Slovenská sporiteľňa mení svoj cenník od 1.3.2022


Article image
Slovenská sporiteľňa od 1. marca 2022 nahrádza svoje pôvodné účty  za nové a zároveň mení aj ich spoplatňovanie a podmienky pre získanie 100 % z mesačného poplatku. Ukončuje sa predaj Sporožíra senior, mení sa poplatok za výpis. Od marca 2022 sa ruší možnosť jednej bezplatnej mimoriadnej splátky úveru nad rámec stanovený zákonom o úveroch na bývanie.Účet 

SPACE účet 
Nahrádza doterajšie Osobné účty, Space účet Junior, Space účet Študent a Space účet Mladý.

Výška poplatku bude závislá od veku majiteľa účtu – Klienta:
 • pre Klienta od 6 – 14 rokov (vrátane) za mesačný poplatok 0 eur,
 • pre Klienta od 15 - 19 rokov (vrátane), a od 20 – 26 rokov (vrátane), ak potvrdenie o návšteve školy za mesačný poplatok 0 eur,
 • pre Klienta od 20 - 26 rokov (vrátane) za mesačný poplatok 3,00 eura, pretým 2,00 eura,
 • pre Klienta od 27 – 61 rokov (vrátane) za mesačný poplatok 6,00 eur, pretým 5,90 eura,
 • pre Klienta od 62 rokov za mesačný poplatok 3,00 eura, predtým pretým 5,90 eura.
 
 Banka upravila podmienky získania 100 % zľavy z ceny účtu (po novom nazvané Moja odmena, predtým Výhodný účet):
 • podmienkou už nie je pravidelné sporenie ani investičné sporenie,
 • objem platieb kartou zvyšujeme z 200 eur na 250 eur,
 • počet pravidelných platieb pre neštudentov vo veku 20 – 26 rokov banka znižuje na 1 (pôvodne 3), započítavajú sa aj trvalé platby na sporenie/investičné sporenie,
 • zľava bude uplatnená v aktuálnom mesiaci (pôvodne v nasledujúcom mesiaci po splnení podmienok).
Banka  vylepšila zloženie účtu:
 • súčasťou je neobmedzený počet Okamžitých platieb (tzv. instantné platby),
 • klienti vo veku od 18 rokov môžu k účtu získať elektronickú kartu Visa elektronická pre seba alebo oprávnenú osobu (pôvodne len pre seba).
 SPACE účet X
 
Nahrádza Osobný účet Exclusive, poplatok sa mení na 10,00 eur, predtým 8,90 eur.

Banka upravila podmienky získania 100 % zľavy z ceny účtu (po novom nazvané Moja odmena, predtým Výhodný účet):

 
 • podmienkou už nie je pravidelné sporenie ani investičné sporenie,
 • objem platieb kartou zvyšujeme zo 400 eur na 500 eur,
 • do počtu pravidelných platieb (min. 3) sa započítavajú aj trvalé platby na sporenie/investičné sporenie,
 • zľava bude uplatnená v aktuálnom mesiaci (pôvodne v nasledujúcom mesiaci po splnení podmienok).
 Banka vylepšila zloženie účtu:
 •  súčasťou je neobmedzený počet Okamžitých platieb (tzv. instantné platby),
 • v cene účtu je jedna debetná karta Visa Platinum a jedna Visa Standard pre majiteľa účtu alebo oprávnenú osobu (pôvodne karta Visa Platinum iba pre majiteľa účtu a Visa Standard pre majiteľa účtu alebo oprávnenú osobu).
 
 Od 1.3.2022 pribudne pre klientov SLSP nový účet SPACE účet MINI za mesačný poplatok vo výške 4,00 eura, ktorý nahrádza Sporožíro za poplatok 2,50 eura..
 
V cene účtu je zahrnuté:
 • Push správy/E-mailové správy,
 • Internetbanking/Telephonebanking/elektronický výpis.
 
Ak klient Účet využíva výlučne na účely obchodovania s cennými papiermi, Poplatok za vedenie Účtu a poplatok za platobné operácie v rámci domáceho prevodu je 0 eur. Ak začne Klient využívať Účet na iné účely, na iné typy operácií alebo požiada o doplnkové služby alebo o iné Bankové produkty spojené s Účtom, Účet a jeho využívanie budú spoplatnené v zmysle Sadzobníka.
 
K Účtu je možné poskytnúť za poplatok SMS služby Extra.,
 
Banka ukončuje predaj Sporožíro senior, existujúce účty Sporožíro senior zostávajú bez zmeny výšky poplatku 1,00 euro. Súčasťou účtu Sporožíro senior bude karta Visa elektronická pre majiteľa účtu alebo oprávnenú osobu (pôvodne len pre majiteľa účtu).

 
Platobné služby 

Platobné služby – bezhotovostné operácie Domáce prevody
 
Od 1. marca 2022 pribudne pre klientov nová služba Okamžitá platba cez Elektronické služby za poplatok 0,20 eur.
 
Okamžité platby sú bezplatnou súčasťou Osobných účtov SPACE účet a SPACE účet X.
 
Banka mení poplatok za založenie trvalého príkazu na úhradu/založenie/aktivácia súhlasu s inkasom/Inkasanta v pobočke z 0,00 € na 6,00 eur. 

 

Sporenie a Investovanie 

Účty sporenia
 
Nebudú v ponuke Sporiace knižky vzhľadom na ukončenie predaja produktu od 1. 1. 2022. 

 

Ostatné služby

Vydávanie potvrdení
 
Vydanie základného potvrdenia o Depozitnom produkte (potvrdenie o vedení Depozitného produktu, potvrdenie o oprávnenej osobe na Účte) bude za poplatok 10,00 eur, predtým bol poplatok 7,00 eur.
 
Výpisy
 
Preberanie náhradného výpisu (kópie výpisu) z Účtu, Účtu sporenia, Vkladového účtu v pobočke budú za poplatok 10,00 eur/výpis, predtým bol poplatok 5,00 €/výpis.
 
SMS služby Extra bude možné si zriadiť aj cez službu Business24 s poplatkom 2 eura mesačne.
 
V tejto súvislosti banka aktualizuje Zásadu stanovovania poplatku za SMS služby Extra z dôvodu spoplatnenia SMS služby Extra aktivovanej cez Business24 nasledovne:
 
Poplatok za SMS služby Extra je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca.
Poplatok za SMS služby Extra sa účtuje za každého Klienta alebo oprávnenú osobu, ktorá si služby aktivovala vo vzťahu ku každému Účtu, v prospech ktorého sú tieto služby poskytované, pričom pokiaľ si oprávnená osoba služby aktivovala cez Elektronickú službu Internetbanking verzia George alebo aj cez Elektronickú službu Business24, poplatok sa platí samostatne za každú takto aktivovanú SMS službu Extra. Za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti zmluvy, na základe ktorej sa SMS služby Extra poskytujú, Banka účtuje Poplatok za poskytovanie SMS služby Extra len v prípade, ak Banka k danému Účtu zaslala Klientovi v kalendárnom mesiaci aspoň jednu SMS správu.

 

Úvery 

Pre Úvery na bývanie poskytnuté od 1. 3. 2022 banka ukončuje možnosť jednej bezplatnej mimoriadnej splátky úveru nad rámec stanovený zákonom o úveroch na bývanie.


 Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách