Zverejnené: 16.06.2022

Strecha


Strecha je stavebná konštrukcia, ktorej úlohou je chrániť stavbu pred poveternostnými vplyvmi, odvádzať zrážkovú vodu a brániť jej nahromadeniu. Podľa sklonu sa delia strechy na:
  • Plochá strecha -  ma mierny sklon strešnej roviny do 10°, aby umožnila odvádzanie dažďovej vody.
  • Pultová strecha -  je najjednoduchším typom šikmej strechy do jednej strany so sklonom väčším ako 10°.
  • Sedlová strecha -  je ľahko rozpoznateľná s dvoma šikmými roviny v tvare písmena A.
  • Povalbová strecha, skosená valbova -  je skosená  s využitím vnútorného podkrovného priestoru medzi valbovou a sedlovou strechou.
  • Valbová strecha - tento druh strechy sa využíva na zastrešenie domov v tvare L,  odtok dažďovej vody je rozdelený do štyroch smerov.
  • Stanová strecha alebo ihlanová -  sa  najčastejšie  používa na menšie samostatne stojace stavby so štvorcovým pôdorysom, ako napríklad garáž, bazén a pod.
  • Francúzska alebo manzardová strecha -  je strecha s dvojitým sklonom na každej strane, ktorá sa stretáva a tvorí nízko položenú strechu. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách