Zverejnené: 18.07.2019

Wüstenrot stavebná sporiteľňa,a.s


Základné informácie o banke                                                                           

Adresa sídla spoločnosti:     Grösslingova 77, 824 68 Bratislava
IČO:     31351026  
IČ DPH:     2020806304  
E- mail:     [email protected]
Fax:     02/529 20 912
Infolinka zo SR:     0850 60 60 60
Infolinka zo zahraničia:     +421 2 33 06 88 00

             

Tieto linky vás môžu zaujímať:

Domovská stránka

Zoznam pobočiek   

Sporenie 

Sadzobník poplatkov  

Obchodné podmienky a dokumenty na stiahnutie  

 

História spoločnosti

Nemecký spisovateľ Georg Kropp v roku 1921 v meste Wüstenrot založil „Združenie priateľov" – prvú stavebnú sporiteľňu v kontinentálnej Európe. V roku 1925 začal Wüstenrot vo forme družstevnej spoločnosti vykonávať svoju činnosť ako stavebná sporiteľňa.

Na Slovensku Wüstenrot začala svoju pôsobnosť v roku 1993 v oblasti stavebného sporenia.

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Stavebnej sporiteľne VÚB-Wüstenrot, a.s., ktoré sa konalo 25. februára 2004, schválilo zmenu obchodného mena spoločnosti na Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách