Zverejnené: 24.04.2024

Zmeny úrokových sadzieb v mBank od 24.4.2024


Article image

mBank od 24.4.2024 upravuje svoje úrokové sadzby po viac ako ôsmych mesiacoch. Pridala sa tak k trom bankám, ktoré svoje úrokové sadzby upravovali už začiatkom roka 2024. Banka pristúpila nie len k zmene úrokových sadzieb, ale zároveň od apríla ruší ponuku fixácie na 7 a 10 rokov a upravila aj podmienky pre získanie zvýhodnenej úrokovej sadzby.
 


mBanka od 24.4.2024

mHypotéka účelová
FIX1    rokov do 80 % LTV  od 5,94 %, predtým  od 5,74 %,  nad 80 % od 5,94 %, predtým od 5,74 %
FIX3    rokov do 80 %          od 4,49 %,                      5,34 %,  nad 80 % od  4,69 %,                     5,54 %
FIX5    rokov do 80 %          od 4,59 %,                      4,84 %,  nad 80 % od  4,79 %,                     5,04 %


Zvýhodnená sadzba hypotéky sa mení: Úroková sadzba zahrňuje zľavu 0,25 % pre klientov, ktorí za predchádzajúce 3 mesiace pred podaním žiadosti mali mesačný príjem na mKonte minimálne 600 EUR a zrealizovali aspoň 5 platieb kartou mesačne.
 
Predtým
Úroková sadzba zahrňuje zľavu 0,25 % a je poskytnutá klientom s úverovými produktami mPôžička Plus alebo kreditná karta mBank, ktorí za posledných 6 mesiacov neboli v omeškaní so splátkami.
 
Od začiatku roka už tri banky upravili svoje úrokové sadzby. Dve potešili populáciu znížením úrokových sadzieb, avšak iba pri splnení podmienok,  a to využívaním ďalších produktov alebo ponukou pre bonitnejších klientov. Jedna z bánk naopak úroky zvýšila.

365. bank od 19.01.2024

Hypotéka
Fix 1 úrok   od 4,05 %, predtým od 4,25 %,
Fix 3 úrok   od 4,05 %, predtým od 4,25 %,
Fix 5 úrok   od 4,05 %, predtým od 4,25 %,
Fix 10 úrok od 5,05 %, predtým od 5,25 %.
 
Zľavy z úrokovej sadzby:
0,50% p.a. za aktívne využívanie Účtu PLUS,
0,70% p.a. bankou akceptovaný príjem hlavného dlžníka ak je aspoň 1 500 eur, mesačne príde na účet rovnaká suma.

 

Slovenská sporiteľňa od 1.2.2024

Úver na bývanie
Fix 1     úrok  od 4,79 %, predtým od 4,99 %,
Fix 3     úrok  od 4,99 %, predtým od 5,19 %,
Fix 5     úrok  od 4,99 %, predtým od 5,19 %,
FIX10   úrok  od 5.39 %, predtým od 5,39 % bez zmeny,
FIX 15  úrok  od 5.39 %, predtým od 5,39 % bez zmeny.
 
Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet:
0,50% ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie úveru účet Klienta vedený v Banke a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní.
0,20 % ak je v zmluve o úvere dohodnuté aj Poistenie k úveru a Poistenie trvá po celú dobu trvania úverového vzťahu.

Zvýhodnenia môže získať Klient jednotlivo pri splnení aspoň jednej z uvedených podmienok, alebo až vo výške  0,70% p.a., ak Klient splní v čase uzatvorenia zmluvy o úvere obidve podmienky uvedené vyššie.
 

ČSOB od 1.2.2024

Hypotéka
Fix 1       úrok  od 5,39%, predtým od 5,39 %,
Fix 3       úrok  od 4,29%, predtým od 4,29 %,
Fix 4       úrok  od 4,29%, predtým od 4,29 %,
Fix 5       úrok  od 4,49%, predtým od 4,29 %,
Fix 10     úrok  od 4,69%, predtým od 4,49 %,
Fix 15     úrok  od 4,79%, predtým od 4,69 %,
Fix 20     úrok  od 4,89%, predtým od 4,79 %.
 
Zľavy u úrokovej sadzba:
0,20% za aktívny bežný účet (bežný klient),
0,20% za poistenie nehnuteľnosti DOMOS,
0,10% za úver nad 60 000 eur (vrátane).

Autor článku: Iveta Hudáková
 

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách