Zverejnené: 18.07.2019

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky


História banky


Je to internetová banka, pobočka zahraničnej banky, za ktorou stojí Raiffeisen Bank International (RBI) a pôsobí na Slovensku bez kamenných pobočiek ako direkt banka.  Svoje služby ponúka klientom cez internet banking, mobil a telefón. Kontaktné centrum pre klientov na Slovensku a v Čechách je zriadené v Nitre.
Licenciu na svoju činnosť banka získala od  rakúskeho Úradu pre dohľad nad finančným trhom v roku 2009 pod menom RI Projekt AG.  Získaním licencie zmenila názov na Raiffeisen International Direct Bank AG.  Na Slovensku bola banka ZUNO ako pobočka zahraničnej banky zapísaná do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava dňa  27. Marca 2010. Národná banka Slovenska udelila bankové povolenie pre  ZUNO  dňa 10. Marca 2010.

Aktívne začala banka vykonávať  svoju  bankovú činnosť dňa  2. Augusta 2010, poskytovaním spotrebiteľských úverov, sprostredkovaním poistenia, prijímaním vkladov a poskytovaním platobných služieb.

Majiteľ ZUNO BANK AG, Raiffeisen Bank International (RBI) Group oznámil 4. októbra 2016 ukončiť činnosť ZUNO banky v Čechách aj na Slovensku.  S účinnosťou od 21. októbra ZUNO banka zastavila prijímanie nových klientov a zároveň  znížila úrokové sadzby na sporiacich produktoch na 0%.

Predpokladaný dátum vrátenia bankovej licencie ZUNO banky je koncom prvého polroka 2017. Aktívne produkty bude banka postupne presúvať na Raiffeisenbank, a.s. (ČR) a Tatra banku, a.s. (SR).

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách