Zverejnené: 23.06.2022

Akciový index


Akciový index je číslo vyjadrujúce zmenu priemernej hodnoty cien vybraných akcií kótovaných na príslušnej akciovej burze. Poskytuje investorom ucelený prehľad o celkovom vývoji cien na akciových trhoch. Vo väčšine prípadov majú spoločnosti zahrnuté do indexu rôznu váhu, pre určenie ktorej je spravidla rozhodujúca úroveň trhovej kapitalizácie a percento voľne obchodovateľných akcií,  tzv. free float. Akciové indexy sú k dispozícii ako cenové indexy, alebo ako výkonnostné indexy.

Typy indexov:
  • Index S&P 500.
  • Priemyselný index Dow Jones.
  • Index Nasdaq 100.
  • Kompozitný index NYSE.
  • Index Russell 2 000.
  • Celkový trhový index Wilshire 5 000.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách