Zverejnené: 09.05.2022

Bolestné


Tak ako môže poisťovňa preplácať škody na majetku, môže preplácať aj bolestné. Bolestné môžeme charakterizovať ako nárok za vytrpenú bolesť, teda ujmu, ktorá bola spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením a odstraňovaním jeho následkov. Bolestné spolu s náhradou za sťaženie spoločenského uplatnenia patrí k najčastejšie uplatňovaným náhradám škody za zdraví. Základnom nároku je poškodenie zdravia, jeho liečenie a odstraňovanie následkov tohto poškodenia. 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách