Zverejnené: 24.06.2022

Call centrum


Call centrum je špecializované pracovisko, na ktorom sa zhromažďujú a vybavujú telefonické požiadavky. Väčšie firmy majú svoje vlastné call centrá a menšie firmy využívajú služby iných firiem, ktoré sa špecializujú na túto službu. Call centrum sa zaoberá aj požiadavkami doručenými emailom, SMS-kou alebo faxom. Call centrum zvykne byť označované aj ako kontaktné centrum. Pracovníci sú vyškolení tak, aby boli rýchli a postupovali priamo k veci. Zákazník netuší s kým hovorí, preto musí byť reakcia pracovníkov call centra v prvom rade profesionálna. Zákazník má problém alebo požiadavku, a preto očakáva, že bude vyriešený rýchlo a k spokojnosti. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách