Zverejnené: 20.05.2022

Čistá mzda


Čistá mzda je mzda, ktorú dostaneme na bankový účet, alebo v hotovosti v určenom výplatnom termíne, ktorý je zvyčajne uvedený v pracovnej zmluve. Ide teda o sumu, ktorú dostanete po odpočítaní a zaplatení všetkých odvodov, ako na zdravotné a sociálne poistenie, preddavku na daň,  doplnkového dôchodkového poistenia, ak ho človek má, prípadne iné zrážky, ako exekúcia, výživné a pod.. Vplyv na výšku čistej mzdy má aj to, koľko máte vyživovaných detí a tiež, či si uplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane.

Vypočítať čistú mzdu si môžete na našej kalkulačke


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách