Zverejnené: 28.07.2022

Euroval


Euroval je fond, ktorý bol založený za účelom podpory tých štátov v rámci EÚ, ktoré sú zadĺžené. Cieľom eurovalu je zabezpečiť finančnú stabilitu menovej únie poskytnutím dočasnej finančnej pomoci štátom eurozóny v prípade výnimočných okolností.Ide o tak zvanú vzájomnú závislosť ekonomík eurozóny. Akýkoľvek problém jednej z nich riešia všetky členské štáty EÚ. Prvý euroval, vznikol 9. mája 2010 ako štátmi eurozóny účelovo založený subjekt na boj proti dlhovej kríze. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách