Zverejnené: 30.03.2017

Home banking


Home banking (domáce bankovníctvo) je služba, ktorá umožňuje komunikáciu s bankou 24 hodín denne a 7 dní v týždni prostredníctvom osobného počítača, ktorý je vybavený špeciálnym softvérom banky.

Prostredníctvom tohto softvéru banka umožní realizovať bezhotovostné prevody na účte v eurách, ale aj v cudzej  mene, tuzemské aj zahraničné prevody, zisťovať zostatky na účtoch a informovať sa o aktuálnych kurzoch a iné.

Prvky Home bankingu

Základným prvkom v počítačovej bezpečnosti je identifikácia používateľa. To znamená, že používateľ Home bankingu musí byť evidovaný v systéme a identifikuje sa svojím prihlasovacím heslom. Každý používateľ má vlastné heslo, ktorým banka identifikuje a overí klienta. Heslo by malo byť 6 až 8 znakové. Nemali by to byť bežné mená a slová.

Šifrovaná komunikácia medzi klientom a bankou zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti a je vyššia ako pri internetovom bankovníctve.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách