Zverejnené: 17.12.2019

Investovanie


Investovanie je rozloženie voľného kapitálu s cieľom jeho zhodnotenia. Podstata investície je v nákupe dlhodobého finančného, nehnuteľného prípadne hnuteľného majetku za účelom dosiahnutia zisku po istom čase. S investovaním je spojené riziko straty, preto je potrebné minimalizovať ho, vyhodnotiť výšku možného výnosu, čiže zvoliť investičnú stratégiu a stanoviť investičný horizont, teda  trvanie investície.

Najdôležitejšie parametre pri Investovaní:

Výnos - rozdiel medzi počiatočnou hodnotou a hodnotou po určitom čase.

Riziko - jeden z najzákladnejších parametrov pri investovaní. Rizikom sa v investovaní rozumie neistota budúceho výnosu. Hodnota investícií nemusí rásť, ale klesať. Neexistuje dokonalá investícia, kde by bol poskytovaný vysoký výnos bez rizika. Tu platí pravidlo, že čím vyšší zisk chce investor mať, tým väčšie riziko musí podstúpiť.

Likvidita - schopnosť, vďaka ktorej investíciu možno rýchlo, bez straty hodnoty a nejakej pokuty zmeniť na peniaze.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách