Zverejnené: 24.10.2017

Kód banky


Je štvormiestne číslo, ktoré sa uvádza za lomítkom  čísla účtu banky a  presne identifikuje  konkrétnu banku.

Kódy bánk a pobočiek zahraničných bánk na Slovensku

0200 - Všeobecná úverová banka
0720 -  Národná banka Slovenska
0900 - Slovenská sporiteľňa
1100 -  Tatra banka
1111 -   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
3000 - Slovenská záručná a rozvojová banka
5200 - OTP Banka Slovensko
5600 - Prima banka Slovensko
5900 - Prvá stavebná sporiteľňa
6500 - Poštová banka
7300 - ING Bank N.V.
7500 - Československá obchodná banka
7930 - Wüstenrot stavebná sporiteľňa
8050 - COMMERZBANK Aktiengesellschaft
8100 - Komerční banka
8120 - Privatbanka
8130 - Citibank Europe plc
8160 - EXIMBANKA
8170 - ČSOB stavebná sporiteľňa
8180 - Štátna pokladnica
8191 - Centrálny depozitár cenných papierov SR
8320 - J&T BANKA
8330 - Fio banka
8360 - mBank S.A.
8370 - Oberbank AB
8420 - BKS BANK AG
8430 - KDB Bank Europe Ltd.
9951 - Burza cenných papierov v Bratislave
9952 - Trust Pay

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách