Zverejnené: 17.03.2017

Mimoriadna splátka


Mimoriadna splátka je inými slovami predčasné splatenie časti úveru. Za mimoriadne splátky hypotéky, úveru na bývanie alebo iných úverov si banka zvyčajne pýta  poplatok podľa cenníka. Niekedy je však možné vykonať mimoriadnu splátku aj bez poplatku.

 

Poplatky a podmienky pri mimoriadnych splátkach

Výška mimoriadnych splátok, ktoré je možné realizovať bez poplatku za predčasné splatenie, môže byť obmedzovaná bankou (zvyčajne pri hypotekárnych úveroch je to maximálne 20 % zo zostatku nesplateného úveru raz ročne).

Pri hypotékach a úveroch na bývanie je dôležité aj kedy k mimoriadnej splátke dochádza. Mimoriadne splátky realizované mimo obdobia fixácie úrokovej sadzby sú pri úveroch spoplatňované spravidla percentom z výšky mimoriadnej splátky (najčastejšie od 4 do 5 %). V období na konci fixácie úrokovej sadzby banky umožňujú mimoriadne splátky bez poplatkov.

Banka je minimálne dva mesiace pred koncom fixácie klienta povinná informovať o zmene výšky úrokovej sadzby. Vtedy sa klient môže rozhodnúť či vloží mimoriadnu splátku alebo zmení banku a úver refinancuje celý.

Ak klient zrealizuje mimoriadnu splátku automaticky sa menia parametre úveru (mesačná splátka, výška preplatenia úveru, doba splatnosti, apod.). Ak chce klient uskutočniť mimoriadnu splátku, je potrebná písomná dohoda vo forme dodatku k zmluve o úvere medzi bankou a klientom.

Po zrealizovaní  mimoriadnej  splátky úveru, banka klientovi zníži výšku splátky (napríklad z 260 € na 240 €) pri zachovaní pôvodnej doby splatnosti úveru alebo po dohode s klientom dôjde k zníženiu doby splatnosti pri pôvodnej výške mesačnej splátky úveru.

Pri hypotéke pre mladých môžu klienti realizovať mimoriadne splátky počas prvých piatich rokov kedykoľvek bez poplatku. Samozrejme je potrebné podať žiadosť o mimoriadnu splátku v banke. Ak by však došlo k predčasnému splateniu hypotéky pre mladých skôr ako po štyroch rokoch, poplatok za predčasnú splátku síce platiť nemusia, ale sú povinní vrátiť v zmysle zákona celú získanú štátnu prémiu. Takže počas prvých štyroch rokoch sa mimoriadne splátky nevyplatia.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách