Zverejnené: 30.01.2024

Obligácia


Je cenný papier, ktorý vyjadruje záväzok dlžníka voči každému vlastníkovi tohto dokumentu. Je to úverový cenný papier, ktorého splatnosť je pevne stanovená. Obligácie sú vydávané s cieľom získať peňažné prostriedky na dlhšiu dobu s istotou, že veriteľ neskoršie od svojho rozhodnutia neupustí. Sú vystavené na meno alebo na majiteľa.

 

Obligácie môžu byť vydané

  • Bez záruky, kedy ich garantujú iba dlžníci.  Takéto obligácie vydávajú iba firmy s dobrou povesťou a finančnou situáciou.
  • So zárukou, kedy sú dva spôsoby zaistenia splácania obligácií a to majetkom dlžníka a prostredníctvom garancií štátnych inštitúcií (cenné papiere).

 

Z hľadiska dlžníkov sa obligácie delia na

   

Obligácie podľa spôsobu úročenia rozoznávame

  • Obligácie so stálym úrokom
  • Obligácie s pohyblivým úrokom
  • Ziskové obligácie
  • Neúročené obligácie

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách