Zverejnené: 07.02.2020

Základný bankový produkt


Základný bankový produkt  je balík služieb, ktorý každá banka na základe legislatívnej požiadavky  v zmysle ustanovenia §27 d zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách musí povinne zaradiť do balíkového portfólia svojich produktov. Služby a produkty zahrnuté v základnom balíku sú presne určené. Mesačný poplatok za produkt je 0 €.

V zmysle vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky sa v rámci Základného bankového produktu poskytujú tieto služby:

 • Založenie a vedenie účtu
 • Mesačný výpis z účtu
 • Platobná karta a jej obnova po skončení platnosti
 • Zriadenie, vedenie a zrušenie služby Internet banking
 • Neobmedzený počet vkladov a výberov hotovosti v mene EUR v pobočke banky
 • Neobmedzený počet výberov hotovosti z bankomatu vlastnej banky
 • Neobmedzený počet prijatých platieb
 • Neobmedzený počet príkazov na úhradu zadaných na obchodnom mieste alebo elektronicky v mene EUR
 • Neobmedzený počet realizácií trvalých príkazov na úhradu a inkás zadaných na obchodnom mieste alebo elektronicky v mene EUR
 • Neobmedzený počet bezhotovostných platieb kartou za tovar a služby


Podmienky zriadenia a vedenia základného bankového produktu

 • Klient nevlastní v žiadnej banke a ani v žiadnej pobočke zahraničnej banky osobný účet
 • Jeho mesačný príjem ku dňu podania žiadosti nepresahuje 1,1- násobok minimálnej mzdy.
Od 1. januára 2020 je minimálna mzda stanovená vo výške 580 eur, tzn. čistý mesačný príjem nemôže presiahnuť 638 eur.  

Základný bankový produkt si klient môže založiť na ktorejkoľvek pobočke banky. Potrebuje občiansky preukaz, Čestné vyhlásenie, že jeho mesačný príjem nie je vyšší ako 638 eur  ku dňu podania žiadosti a Čestné vyhlásenie, že aktuálne nevlastní v žiadnej inej banke a ani v pobočke zahraničnej banky osobný účet.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách