Prečerpanie bežného účtu


Povolené prečerpanie, voliteľné prečerpanie alebo kontokorent je určitý druh úveru v rámci bežného účtu, ktorý patrí k najdrahším spotrebiteľským úverom. Je to z dôvodu vysokých úrokových nákladov a preto nie je dobré mať ho stále vyčerpané. Kontokorent sa odporúča využívať len na krátke obdobie a je ideálne ho splatiť v čo najkratšom čase (do 2 až 3 mesiacov). Úroky sa platia len z požičanej sumy. Výška povoleného prečerpania je v každej banke iná. V niektorých bankách je stanovená pevnou minimálnou a maximálnou výškou, v iných bankách je zase podmienená niekoľkonásobkom mesačného príjmu žiadateľa (zvyčajne dvojnásobok). Pozrite sa v akých výškach sa pohybujú úrokové sadzby na tomto type bankového produktu,