MasterCard Basic ČSOBKreditná karta
Katu je možné použiť na platby u obchodníkov, na platby na internete, na výber hotovosti z bankomatov na Slovensku aj v zahraničí.
Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
19,50 55 dní 5% (min. 15 EUR) alebo 10% (min. 30 EUR) 5
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
150 € 3000 € mesačná Možnosť si zvoliť cestovné poistenie k platobnej karte ako doplnkovú službu. Notifikačné SMS si klient môže zvoliť ako doplnkovú službu.

Ak ste zamestnanec, potvrdenie o výške príjmu (v prípade, že váš príjem nie je poukazovaný na účet do ČSOB), posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je Váš príjem poukazovaný na účet vedený v inej banke.

Ak ste fyzická osoba-podnikateľ - kópiu daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch.

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
0 € 0 € 0 € 1,50 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
2% z vyberanej sumy, min. 6 € 2% z vyberanej sumy, min. 6 € 2 % z vyberanej sumy, min. 6 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 2% z prevádzanej sumy 0 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky Skutočné náklady Skutočné náklady