MasterCard Standard ČSOBKreditná karta

Možnosť získať zľavu 100% z mesačného poplatku za kartu, ak objem platieb (za tovar a služby, nie výbery v hotovosti) zrealizovaných kartou dosiahne v období jedného kalendárneho mesiaca minimálne 250 €.

Možnosť požiadať o dodatkové karty.

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
19,50 55 dní 5% (min. 15 EUR) alebo 10% (min. 30 EUR) 5
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
450 € 7400 € mesačná Možnosť si zvoliť cestovné poistenie k platobnej karte ako doplnkovú službu. Notifikačné SMS si klient môže zvoliť ako doplnkovú službu.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Štartovací balíček k vašim nákupom ku kreditnej karte Mastercard Standard a Gold. Automaticky k nej máte poistenie predĺženej záruky a ochrany nákupu. Vyberte si kredirtnú kartu do konca februára, zaplaťte ňou do 20. marca a 50 eur na nákup v Alza.sk môže byť vašich.
Termín akcie od 8.1.2024 do 20.3.2024.
Podmienky akcie:

  • účastník akcie požiada v termíne od 8.1.2024 do 29.2.2024 o poskytnutie spotrebiteľského úveru a vydanie kreditnej karty za podmienky akceptovania tejto žiadosti zo strany ČSOB, pričom,

 

  • účastník akcie s takouto kartou najneskôr v posledný deň termínu konania akcie vykoná aspoň jednu platobnú transakciu. Za oprávnenú platobnú transakciu sa považuje len bezhotovostná (t.j. len e-shop, POS) platba kreditnou kartou Mastercard za nákup tovarov a/alebo služieb u ktoréhokoľvek z predajcov tovarov a/alebo poskytovateľov služieb na území Slovenskej republiky, s výnimkou platobných operácií súvisiacich s financovaním hazardných hier.

Ak ste zamestnanec, potvrdenie o výške príjmu (v prípade, že váš príjem nie je poukazovaný na účet do ČSOB), posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je Váš príjem poukazovaný na účet vedený v inej banke.

Ak ste fyzická osoba-podnikateľ - kópiu daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch.

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
0 € 0 € 0 € 2,50 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
2% z vyberanej sumy, min. 6 € 2% z vyberanej sumy, min. 6 € 2% z vyberanej sumy, min. 6 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 2% z prevádzanej sumy 0 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky Skutočné náklady Skutočné náklady