MasterCard Standard ČSOBKreditná karta

Možnosť získať zľavu 100% z mesačného poplatku za kartu, ak objem platieb (za tovar a služby, nie výbery v hotovosti) zrealizovaných kartou dosiahne v období jedného kalendárneho mesiaca minimálne 250 €.

Možnosť požiadať o dodatkové karty.

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
19,50 55 dní 5% (min. 15 EUR) alebo 10% (min. 30 EUR) 5
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
450 € 7400 € mesačná Možnosť si zvoliť cestovné poistenie k platobnej karte ako doplnkovú službu. Notifikačné SMS si klient môže zvoliť ako doplnkovú službu.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Od 25. 6. 2024 – do 31. 12. 2024 získajte späť časť z ceny ubytovania, ktoré cez Booking.com zaplatíte kreditnou kartou Mastercard Standard alebo Mastercard Gold. Za každý uskutočnený pobyt môžete získať kredit až do 500 eur na svoje ďalšie rezervácie na Booking.com:

  • 4 % z ceny pobytu s kreditnou kartou Mastercard Standard
  • až do 10 % z ceny pobytu s kreditnou kartou Mastercard Gold

Každý držiteľ kreditnej karty nájde vo svojej mailovej schránke odkaz, cez ktorý si benefit môže uplatniť.

Ak ste zamestnanec, potvrdenie o výške príjmu (v prípade, že váš príjem nie je poukazovaný na účet do ČSOB), posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je Váš príjem poukazovaný na účet vedený v inej banke.

Ak ste fyzická osoba-podnikateľ - kópiu daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch.

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
0 € 0 € 0 € 2,50 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
2% z vyberanej sumy, min. 6 € 2% z vyberanej sumy, min. 6 € 2% z vyberanej sumy, min. 6 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 € 2% z prevádzanej sumy 0 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00 % + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky Skutočné náklady Skutočné náklady