MasterCard Standard VÚBKreditná karta

Možnosť zriadenia Kreditnej karty aj online. prevod peňazí z karty na akýkoľvek (SEPA) účet cez Internet alebo Mobil banking.

Bez obmedzenia až do výšky úverového limitu.

Volitelné poistenie schopnosti splácať úver, pracovnej neschopnosti, straty zamestnania, trvalej invalidity alebo smrti.

Odmena za všetky platby kartou 100% zľava z mesačného poplatku pri platbách kartou min. 500 € mesačne.

Odmena za platbu kartou na internete - 1% späť z každej platby v e-shope.

Odmena v programe MasterCard  - zľavy z nákupu vo vybraných predajniach

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
18,90 43 dní 5% z dlžnej sumy 3
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
500 € 4000 € Len ak je na karte zaznamenané čerpanie. Možnosť poistenia schopnosti splácať revolvingový úver ku kreditnej karte. Áno, bezplatné zasielanie informácií o autorizovaných transakciách, úhrade, výpise ku kartovému účtu, nových produktoch a službách.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:  Bonusový Money back za platbu kreditnými kartami Mastercard Standard a Šikovná karta vo výške 5 %.
Podmienky získania bonusu:

  • Klient požiada o vydanie kreditnej karty a hlavná karta bude Držiteľovi karty schválená v období od 1. 5. 2023 do 30.6. 2023.
  • Držiteľ karty, uskutoční kreditnou kartou nákup tovaru alebo služby na ktoromkoľvek obchodnom mieste,akceptujúcom pri úhrade kreditnú kartu, a to prostredníctvom POS terminálu, internetu alebo M.O./T.O - mailorder/telephone order.
Do hodnoty transakcie sa nezapočítava:
  • úroky a poplatky,
  • prevody z karty,
  • výbery hotovosti,
  • transakcie týkajúce sa hazardných hier,
  • sumy, ktoré sú pripísané na kartový účet z dôvodu storna transakcie,
  • akékoľvek iné kreditné transakcie, ktoré boli pripísané na kartový účet,
  • transakcie zrealizované prostredníctvom mobilných aplikácií digitálnych poskytovateľov platobných služieb ako  napr. dobíjanie predplatených kariet.

Benefit sa poskytuje Držiteľovi karty automaticky, po splnení podmienok v maximálnej výške 20 eur pre jeden kartový účet na prvú Transakciu uskutočnenú v období do 45 dní od vydania kreditnej karty

Fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej Republiky.

Dokladovanie príjmu:

Zo závislej činnosti: výšku príjmu nie je potrebné dokladovať, avšak zamestnanecký pomer musí trvať minimálne 3 mesiace

Z podnikania, resp. zo slobodného povolania: potvrdenie o výške daňovej povinnosti, daňové priznanie, potvrdenie o zaplatení dane

Zo zahraničia: fotokópia pracovného povolenia a pracovná zmluva, potvrdenie o príjme zo závislej činnosti, výpis z bankového účtu

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
0 € 0 € 36 € 0 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
2% z transakcie, min. 8,00 € 2% z transakcie, min. 8,00 € 2% z transakcie, min. 8,00 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00% p. a. Skutočné náklady Skutočné náklady