MasterCard Standard VÚBKreditná karta

Možnosť zriadenia Kreditnej karty aj online. prevod peňazí z karty na akýkoľvek (SEPA) účet cez Internet alebo Mobil banking.

Bez obmedzenia až do výšky úverového limitu.

Volitelné poistenie schopnosti splácať úver, pracovnej neschopnosti, straty zamestnania, trvalej invalidity alebo smrti.

Odmena za všetky platby kartou 100% zľava z mesačného poplatku pri platbách kartou min. 500 € mesačne.

Odmena za platbu kartou na internete - 1% späť z každej platby v e-shope.

Odmena v programe MasterCard priceless Súecials  - zľavy z nákupu vo vybraných predajniach

Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
18,90 43 dní 5% z dlžnej sumy 3
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
500 € 4000 € Len ak je na karte zaznamenané čerpanie. Možnosť poistenia schopnosti splácať revolvingový úver ku kreditnej karte. Áno, bezplatné zasielanie informácií o autorizovaných transakciách, úhrade, výpise ku kartovému účtu, nových produktoch a službách.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:Začnite nový rok s darčekom 23 eur.
Požiadajte o novú kreditnú kartu Mastercard do Vianoc (23.12.2022), urobte s ňou nákup ešte tento rok a v novom roku
vám VÚB banka vráti 23 eur.
Na nákup môžete využiť predvianočné zľavy u vybraných obchodníkov.
Benefit môže získať:

  • fyzická osoba, ktorá uzatvorí v čase od 01.11.2022 do 23.12.2022 zmluvu o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty s produktovým označením Mastercar Standard alebo Šikovná karta,
  • držiteľ karty, ktorý touto kreditnou platobnou kartou vykoná bezhotovostnú transakciu v akejkoľvek výške najneskôr do 31.12.2022 vrátane a súčasne,
  • držiteľ karty nie je počas doby platnosti tohto Prísľubu v omeškaní s úhradou minimálnej splátky a predmetná kreditná platobná karta je VÚB, a.s.vedená ako aktívna

Fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej Republiky.

Dokladovanie príjmu:

Zo závislej činnosti: výšku príjmu nie je potrebné dokladovať, avšak zamestnanecký pomer musí trvať minimálne 3 mesiace

Z podnikania, resp. zo slobodného povolania: potvrdenie o výške daňovej povinnosti, daňové priznanie, potvrdenie o zaplatení dane

Zo zahraničia: fotokópia pracovného povolenia a pracovná zmluva, potvrdenie o príjme zo závislej činnosti, výpis z bankového účtu

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
0 € 0 € 36 € 0 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
2% z transakcie, min. 8,00 € 2% z transakcie, min. 8,00 € 2% z transakcie, min. 8,00 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00% p. a. Skutočné náklady Skutočné náklady