MasterCard World VÚBKreditná karta

Možnosť zriadenia Kreditnej karty aj online.

V cene karty je široký výber poistení ako proti zneužitiu karty, poistenie úrazu, poistenie na slovenské hory, poistenie ochrany tovaru, poistenie predľženej záruky o 1 rok.

Odmena za všetky platby kartou - 100% zľava z mesačného poplatku pri platbách kartou min. 700 € za mesiac alebo zľava 3 € z poplatku, pri platbách min. 500 € za mesiac.

Odmena za každú platbu:

  • na internete - 1% späť z hodnoty každej platby v online shope
  • ak zaplatíte kartou v deň vašich narodenín, získate späť 4 %
Úroková sadzba (%) Bezúročné obdobie Minimálna výška splátky Platnosť karty (v rokoch)
17,90 43 dní 5% z dlžnej sumy 3
Minimálny úverový limit Maximálny úverový limit Frekvencia výpisov Poistenie SMS notifikácia pohybov na účte
2500 € 20000 € mesačná Áno, v cene karty je zahrnuté úrazové poistenie, poistenie ochrany tovaru a poistenie batožiny v prípade straty. Áno, o každej uskutočnenej transakcii.
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA:Začnite nový rok s darčekom 23 eur.
Požiadajte o novú kreditnú kartu Mastercard do Vianoc (23.12.2022), urobte s ňou nákup ešte tento rok a v novom roku
vám VÚB banka vráti 23 eur.
Na nákup môžete využiť predvianočné zľavy u vybraných obchodníkov.
Benefit môže získať:

  • fyzická osoba, ktorá uzatvorí v čase od 01.11.2022 do 23.12.2022 zmluvu o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty s produktovým označením Mastercar Standard alebo Šikovná karta,
  • držiteľ karty, ktorý touto kreditnou platobnou kartou vykoná bezhotovostnú transakciu v akejkoľvek výške najneskôr do 31.12.2022 vrátane a súčasne,
  • držiteľ karty nie je počas doby platnosti tohto Prísľubu v omeškaní s úhradou minimálnej splátky a predmetná kreditná platobná karta je VÚB, a.s.vedená ako aktívna

Fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej Republiky.

Dokladovanie príjmu:

Zo závislej činnosti: výšku príjmu nie je potrebné dokladovať, avšak zamestnanecký pomer musí trvať minimálne 3 mesiace

Z podnikania, resp. zo slobodného povolania: potvrdenie o výške daňovej povinnosti, daňové priznanie, potvrdenie o zaplatení dane

Zo zahraničia: fotokópia pracovného povolenia a pracovná zmluva, potvrdenie o príjme zo závislej činnosti, výpis z bankového účtu

Poplatok za vydanie karty za 1.rok Poplatok za vydanie karty za každý ďalší rok Ročný poplatok za kreditnú kartu Mesačný poplatok za kreditnú kartu
0 € 0 € 0 € 8,50 €
Poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky Poplatok za Výber z bankomatu cudzej banky Poplatok za Výber z bankomatu v zahraničí
2% z transakcie, min. 8,00 € 2% z transakcie, min. 8,00 € 2% z transakcie, min. 8,00 €
Poplatok za Platbu v obchode Poplatok za Prevod peňazí na bežný účet Poplatok za zmenu zmluvy
0 €
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5,00% p. a Skutočné náklady Skutočné náklady